Bảng chữ cái Kanji Full đầy đủ hơn 2000 ký tự cho người học tiếng Nhật

Kanji full hơn 2.000 ký tự chữ Hán, danh sách bảng chữ cái Kanji trong tiếng Nhật đầy đủ nhất cho những người mới bắt đầu học. Nên nhớ, Kanji là một trong 3 bảng chữ cái tiếng Nhật, bên cạnh Hiragana và Katakana, cũng là bảng chữ cái khó học nhất. Bên cạnh đó, người mới có thể phải nhớ ký tự Romaji là bảng ký tự latinh dùng để phiên âm tiếng Nhật.

Kanji - Bảng chữ cái Kanji tiếng Nhật Full đầy đủ hơn 2000 ký tự

Với học sinh tiểu học (kết thúc lớp 6) bên Nhật thì các em ý phải nắm vững 1.006 chữ cái trong bộ Kanji. Còn với ai muốn đọc hiểu báo chí của Nhật Bản thì phải học thuộc 1.945 chữ Hán gọi là “Jōyō kanji” (常用漢字). Phải nói rằng, bảng chữ cái Kanji là bảng chữ cái khó học nhất, khó nhớ và cũng dài nhất mà ngay cả người Nhật cũng “ngán đến tận cổ”.

Bài viết không thể bỏ qua:


 

1.Kanji là gì?


Kanji là bảng chữ cái tiếng Nhật lâu đời nhất, chúng là các chữ Hán được người Nhật dùng để ghi âm tiếng Nhật, giống như Việt Nam trước đây dùng chữ nôm (là các nét vay mượn từ chữ Hán) để phiên âm tiếng Việt.

Người Nhật trước đây không có chữ viết và bị ảnh hưởng từ nền văn hóa của Đế quốc Trung Hoa giống như các nước Đông Á khác. Mãi tới thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên, người Nhật mới sử dụng hệ thống Kanji (漢字 – Hán tự) để ghi âm tiếng Nhật. Đến thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên (tức 1 thế kỷ sau) thì giới yêu nước Nhật mới sáng tạo ra bảng chữ cái Hiragana với các đường nét uốn cong, mềm mại để tránh phụ thuộc vào văn hóa Trung Quốc. Chỉ sau đó ít lâu, người Nhật tạo ra thêm bảng chữ cái Katakana với đường nét cứng và mạnh mẽ hơn.

2.Danh sách bảng chữ cái Kanji tiếng Nhật đầy đủ


Chữ Kanji 1 nét
一 | 乙


Chữ Kanji 2 nét
丁 | 七 | 九 | 了 | 二 | 人 | 入 | 八 | 刀 | 力 | 十 | 又 | 乃


Chữ Kanji 3 nét
万 | 丈 | 三 | 上 | 下 | 丸 | 久 | 亡 | 凡 | 刃 | 千 | 口 | 土 | 士 | 夕 | 大 | 女 | 子 | 寸 | 小 | 山 | 川 | 工 | 己 | 干 | 弓 | 才 | 之 | 巾 | 乞 | 于


Chữ Kanji 4 nét
不 | 与 | 中 | 丹 | 予 | 互 | 五 | 井 | 仁 | 今 | 介 | 仏 | 元 | 公 | 六 | 内 | 円 | 冗 | 凶 | 分 | 切 | 刈 | 化 | 匹 | 区 | 升 | 午 | 厄 | 及 | 友 | 双 | 反 | 収| 天 | 太 | 夫 | 孔 | 少 | 尺 | 屯 | 幻 | 弔 | 引 | 心 | 戸 | 手 | 支 | 文 | 斗 | 斤 | 方 | 日 | 月 | 木 | 欠 | 止 | 比 | 毛 | 氏 | 水 | 火 | 父 | 片 | 牛 | 犬 | 王 | 巴 | 允 | 爪 | 牙 | 匂 | 勾 | 乏 | 勿


Chữ Kanji 5 nét
出 | 世 | 付 | 仕 | 代 | 仙 | 他 | 以 | 令 | 兄 | 只 | 史 | 号 | 叶 |  | (叱) | 加 | 占 | 可 | 句 | 司 | 召 | 台 | 古 | 右 | 石 | 四 | 囚 | 凸 | 凹 | 冬 | 処 | 皮 | 奴 | 功 | 巧 | 包 | 去 | 圧 | 庁 | 広 | 刊 | 北 | 半 | 外 | 央 | 失 | 矢 | 尻 | 尼 | 左 | 布 | 平 | 幼 | 弁 | 必 | 打 | 払 | 斥 | 丘 | 未 | 末 | 本 | 札 | 正| 母 | 民 | 氷 | 永 | 汁 | 氾 | 犯 | 生 | 主 | 玉 | 巨 | 用 | 冊 | 田 | 由 | 甲 | 申 | 白 | 旧 | 旦 | 甘 | 皿 | 目 | 且 | 矛 | 示 | 礼 | 写 | 立 | 市 | 穴 | 它 | 玄 | 辺 | 込 | 弘 | 瓦 | 丼 | 丙


Chữ Kanji 6 nét
両 | 争 | 交 | 仮 | 仰 | 仲 | 件 | 任 | 企 | 伏 | 伐 | 休 | 会 | 伝 | 充 | 兆 | 先 | 光 | 全 | 共 | 再 | 刑 | 列 | 劣 | 匠 | 印 | 危 | 叫 | 各 | 合 | 吉 | 同 | 名| 后 | 吏 | 吐 | 向 | 回 | 因 | 団 | 在 | 地 | 壮 | 多 | 好 | 如 | 妃 | 妄 | 存 | 宅 | 宇 | 守 | 安 | 寺 | 尽 | 州 | 巡 | 帆 | 年 | 式 | 弐 | 当 | 忙 | 成 | 旨 | 早 | 旬 | 曲 | 有 | 朱 | 朴 | 机 | 朽 | 次 | 死 | 毎 | 気 | 汗 | 汚 | 江 | 池 | 灯 | 灰 | 百 | 竹 | 米 | 糸 | 缶 | 羊 | 羽 | 老 | 考 | 耳 | 肉 | 肌 | 自 | 至 | 舌| 舟 | 色 | 芋 | 芝 | 虫 | 血 | 行 | 衣 | 西 | 迅 | 字 | 伊 | 旭 | 庄 | 亘 | 圭 | 汐 | 伎 | 臼 | 汎


Chữ Kanji 7 nét
乱 | 亜 | 伯 | 伴 | 伸 | 伺 | 似 | 但 | 位 | 低 | 住 | 佐 | 体 | 何 | 余 | 作 | 克 | 児 | 兵 | 冷 | 初 | 判 | 別 | 利 | 助 | 努 | 励 | 労 | 医 | 即 | 却 | 卵 | 君| 吟 | 否 | 含 | 吸 | 吹 | 呈 | 呉 | 告 | 困 | 囲 | 図 | 坂 | 均 | 坊 | 坑 | 声 | 壱 | 売 | 妊 | 妙 | 妥 | 妨 | 孝 | 完 | 対 | 寿 | 尾 | 尿 | 局 | 岐 | 岩 | 希 | 床 | 序 | 廷 | 弟 | 形 | 役 | 忌 | 忍 | 志 | 忘 | 応 | 快 | 我 | 戒 | 戻 | 扱 | 扶 | 批 | 技 | 抄 | 把 | 抑 | 投 | 抗 | 折 | 抜 | 択 | 改 | 攻 | 更 | 杉 | 材 | 村| 束 | 条 | 来 | 求 | 決 | 汽 | 沈 | 沖 | 没 | 沢 | 災 | 状 | 狂 | 男 | 町 | 社 | 秀 | 私 | 究 | 系 | 肖 | 肝 | 臣 | 良 | 花 | 芳 | 芸 | 見 | 角 | 言 | 谷 | 豆 | 貝 | 赤 | 走 | 足 | 身 | 車 | 辛 | 酉 | 迎 | 近 | 返 | 邦 | 里 | 防 | 麦 | 串 | 李 | 那 | 沙 | 呂 | 杏 | 冶 | 汰 | 肘 | 阪 | 弄 | 沃 | 妖


Chữ Kanji 8 nét
並 | 乳 | 事 | 享 | 京 | 佳 | 併 | 使 | 例 | 侍 | 供 | 依 | 価 | 侮 | 免 | 具 | 典 | 到 | 制 | 刷 | 券 | 刺 | 刻 | 効 | 劾 | 卒 | 卓 | 協 | 参 | 叔 | 取 | 受 | 周 | 味 | 呼 | 命 | 和 | 固 | 国 | 坪 | 垂 | 夜 | 奇 | 奉 | 奔 | 妹 | 妻 | 姉 | 始 | 姓 | 委 | 季 | 学 | 宗 | 官 | 宙 | 定 | 宜 | 宝 | 実 | 尚 | 居 | 屈 | 届 | 岬 | 岳 | 岸 | 幸 | 底 | 店 | 府 | 延 | 弦 | 彼 | 往 | 征 | 径 | 忠 | 念 | 怖 | 性 | 怪 | 房 | 所 | 承 | 披 | 抱 | 抵 | 抹 | 押 | 抽 | 担 | 拍 | 拐 | 拒 | 拓 | 拘 | 招 | 拝 | 拠 | 拡 | 放 | 斉 | 昆 | 昇 | 明 | 易 | 昔 | 服 | 杯 | 東 | 松 | 板 | 析 | 林 | 枚 | 果 | 枝 | 枠 | 枢 | 欧 | 武 | 歩 | 殴 | 毒 | 河 | 沸 | 油 | 治 | 沼 | 沿 | 況 | 泊 | 泌 | 法 | 泡 | 波 | 泣 | 泥 | 注 | 泳 | 炉 | 炊 | 炎 | 版 | 牧 | 物 | 画 | 的 | 盲 | 直 | 知 | 祈 | 祉 | 空 | 突 | 者 | 肢 | 肥 | 肩 | 肪 | 肯 | 育 | 舎 | 芽 | 苗 | 若 | 苦 | 英 | 茂 | 茎 | 表 | 迫 | 迭 | 述 | 邪 | 邸 | 金 | 長 | 門 | 阻 | 附 | 雨 | 青 | 非 | 奈 | 阿 | 昌 | 虎 | 弥 | 茅 | 拙 | 朋 | 苑 | 於 | 尭 | 旺 | 采 | 侃 | 宛 | 岡 | 玩 | 股 | 呪 | 刹 | 狙 | 妬 | 阜 | 枕 | 拉 | 版


Chữ Kanji 9 nét

乗 | 亭 | 侯 | 侵 | 便 | 係 | 促 | 俊 | 俗 | 保 | 信 | 冒 | 冠 | 則 | 削 | 前 | 勅 | 勇 | 卑 | 南 | 卸 | 厘 | 厚 | 叙 | 咲 | 単 | 哀 | 品 | 型 | 垣 | 城 | 変 | 奏 | 契 | 姻 | 姿 | 威 | 孤 | 客 | 宣 | 室 | 封 | 専 | 屋 | 峠 | 峡 | 巻 | 帝 | 帥 | 幽 | 度 | 建 | 弧 | 待 | 律 | 後 | 怒 | 思 | 怠 | 急 | 恒 | 恨 | 悔 | 括 | 拷 | 拾 | 持 | 指 | 挑 | 挟 | 政 | 故 | 施 | 星 | 映 | 春 | 昨 | 昭 | 是 | 昼 | 枯 | 架 | 柄 | 某 | 染 | 柔 | 柱 | 柳 | 査 | 栄 | 段 | 泉 | 洋 | 洗 | 洞 | 洒 | 津 | 洪 | 活 | 派 | 浄 | 浅 | 海 | 炭 | 点 | 為 | 牲 | 狩 | 独 | 狭 | 珍 | 甚 | 界 | 畑 | 疫 | 発 | 皆 | 皇 | 盆 | 相 | 盾 | 省 | 看 | 県 | 砂 | 研 | 砕 | 祖 | 祝 | 秋 | 科 | 秒 | 窃 | 糾 | 紀 | 約 | 紅 | 美 | 耐 | 肺 | 胃 | 胆 | 背 | 胎 | 胞 | 臭 | 茶 | 草 | 荒 | 荘 | 衷 | 要 | 訂 | 計 | 貞 | 負 | 赴 | 軌 | 軍 | 迷 | 追 | 退 | 送 | 逃 | 逆 | 郊 | 郎 | 重 | 限 | 面 | 革 | 音 | 風 | 飛 | 食 | 首 | 香 | 彦 | 胡 | 虹 | 眉 | 怨 | 咽 | 畏 | 拶 | 柵 | 拭 | 栃 | 訃 | 昧 | 勃 | 侶 | 柿


Chữ Kanji 10 nét

修 | 俳 | 俵 | 俸 | 倉 | 個 | 倍 | 倒 | 候 | 借 | 倣 | 値 | 倫 | 倹 | 俺 | 党 | 兼 | 准 | 凍 | 剖 | 剛 | 剣 | 剤 | 勉 | 匿 | 原 | 員 | 哲 | 唆 | 唇 | 唐 | 埋 | 姫 | 娘 | 娠 | 娯 | 夏 | 孫 | 宮 | 宰 | 害 | 宴 | 宵 | 家 | 容 | 射 | 将 | 展 | 峰 | 島 | 差 | 師 | 席 | 帯 | 帰 | 座 | 庫 | 庭 | 弱 | 徐 | 徒 | 従 | 恋 | 恐 | 恥 | 恩 | 恭 | 息 | 恵 | 悟 | 悦 | 悩 | 扇 | 挙 | 振 | 挿 | 捕 | 捜 | 敏 | 料 | 旅 | 既 | 時 | 書 | 朕 | 朗 | 栓 | 校 | 株 | 核 | 根 | 格 | 栽 | 桃 | 案 | 桑 | 桜 | 桟 | 梅 | 殉 | 殊 | 残 | 殺 | 泰 | 流 | 浜 | 浦 | 浪 | 浮 | 浴 | 浸 | 消 | 涙 | 烈 | 特 | 珠 | 班 | 瓶 | 畔 | 留 | 畜 | 畝 | 疲 | 疾 | 病 | 症 | 益 | 真 | 眠 | 砲 | 破 | 神 | 祥 | 秘 | 租 | 秩 | 称 | 竜 | 笑 | 粉 | 粋 | 紋 | 納 | 純 | 紙 | 級 | 紛 | 素 | 紡 | 索 | 翁 | 耕 | 耗 | 胴 | 胸 | 能 | 脂 | 脅 | 脈 | 致 | 航 | 般 | 荷 | 華 | 虐 | 蚊 | 蚕 | 衰 | 被 | 討 | 訓 | 託 | 記 | 財 | 貢 | 起 | 軒 | 辱 | 透 | 逐 | 逓 | 途 | 通 | 逝 | 速 | 造 | 連 | 郡 | 酌 | 配 | 酒 | 針 | 降 | 陛 | 院 | 陣 | 除 | 陥 | 隻 | 飢 | 馬 | 骨 | 高 | 鬼 | 浩 | 栗 | 桂 | 桐 | 拳 | 唄 | 冥 | 挨 | 挫 | 桁 | 恣 | 脊 | 凄 | 芯 | 捉 | 捗 | 酎 | 剝 | (剥) | 脇 | 哺 | 釜


Chữ Kanji 11 nét

乾 | 偏 | 停 | 健 | 側 | 偵 | 偶 | 偽 | 副 | 剰 | 動 | 勘 | 務 | 唯 | 唱 | 商 | 問 | 啓 | 喝 | 圏 | 域 | 執 | 培 | 基 | 堀 | 堂 | 婆 | 婚 | 婦 | 宿 | 寂 | 寄 | 密 | 尉 | 崇 | 崎 | 崩 | 巣 | 帳 | 常 | 庶 | 康 | 庸 | 張 | 強 | 彩 | 彫 | 得 | 悠 | 患 | 悪 | 悼 | 情 | 惜 | 惨 | 捨 | 据 | 掃 | 授 | 排 | 掘 | 掛 | 採 | 探 | 接 | 控 | 推 | 措 | 掲 | 描 | 救 | 敗 | 教 | 斎 | 斜 | 断 | 旋 | 族 | 曹 | 望 | 械 | 欲 | 殻 | 涯 | 液 | 涼 | 淑 | 淡 | 深 | 混 | 添 | 清 | 渇 | 済 | 渉 | 渋 | 渓 | 猛 | 猟 | 猫 | 率 | 現 | 球 | 理 | 産 | 略 | 異 | 盗 | 盛 | 眺 | 眼 | 票 | 祭 | 移 | 窒 | 窓 | 章 | 笛 | 符 | 第 | 粒 | 粗 | 粘 | 粛 | 粧 | 累 | 細 | 紳 | 紹 | 紺 | 終 | 組 | 経 | 翌 | 習 | 脚 | 脱 | 脳 | 舶 | 船 | 菊 | 菌 | 菓 | 菜 | 著 | 虚 | 蛇 | 蛍 | 術 | 街 | 袋 | 規 | 視 | 訟 | 訪 | 設 | 許 | 訳 | 豚 | 貧 | 貨 | 販 | 責 | 赦 | 軟 | 転 | 逮 | 週 | 進 | 逸 | 部 | 郭 | 郵 | 郷 | 都 | 酔 | 釈 | 野 | 釣 | 閉 | 陪 | 陰 | 陳 | 陵 | 陶 | 陸 | 険 | 隆 | 雪 | 頂 | 魚 | 鳥 | 麻 | 黄 | 黒 | 鹿 | 梨 | 亀 | 淳 | 猪 | 笹 | 渚 | 爽 | 梢 | 淫 | 葛 | 崖 | 苛 | 惧 | 痕 | 頃 | 梗 | 舷 | 斬 | 埼 | 戚 | 羞 | 袖 | 曽 | 堆 | 唾 | 貪 | 捻


Chữ Kanji 12 nét

偉 | 傍 | 傘 | 備 | 割 | 創 | 勝 | 募 | 博 | 善 | 喚 | 喜 | 喪 | 喫 | 営 | 堅 | 堕 | 堤 | 堪 | 報 | 場 | 塀 | 塁 | 塔 | 塚 | 奥 | 婿 | 媒 | 富 | 寒 | 尊 | 尋 | 就 | 属 | 帽 | 幅 | 幾 | 廃 | 廊 | 弾 | 御 | 復 | 循 | 悲 | 惑 | 惰 | 愉 | 慌 | 扉 | 掌 | 提 | 揚 | 換 | 握 | 揮 | 援 | 揺 | 搭 | 敢 | 散 | 敬 | 晩 | 普 | 景 | 晴 | 晶 | 暁 | 暑 | 替 | 最 | 朝 | 期 | 棋 | 棒 | 棚 | 棟 | 森 | 棺 | 植 | 検 | 業 | 極 | 欺 | 款 | 歯 | 殖 | 減 | 渡 | 渦 | 温 | 測 | 港 | 湖 | 湯 | 湾 | 湿 | 満 | 滋 | 無 | 焦 | 然 | 焼 | 煮 | 猶 | 琴 | 番 | 畳 | 疎 | 痘 | 痛 | 痢 | 登 | 着 | 短 | 硝 | 硫 | 硬 | 程 | 税 | 童 | 筆 | 等 | 筋 | 筒 | 答 | 策 | 紫 | 結 | 絞 | 絡 | 給 | 統 | 絵 | 絶 | 腐 | 腕 | 落 | 葉 | 葬 | 蛮 | 衆 | 裁 | 裂 | 装 | 裕 | 補 | 覚 | 訴 | 診 | 証 | 詐 | 詔 | 評 | 詞 | 詠 | 象 | 貫 | 貯 | 貴 | 買 | 貸 | 費 | 貿 | 賀 | 超 | 越 | 距 | 軸 | 軽 | 遂 | 遅 | 遇 | 遊 | 運 | 遍 | 過 | 道 | 達 | 酢 | 量 | 鈍 | 開 | 閑 | 間 | 陽 | 隅 | 隊 | 階 | 随 | 雄 | 集 | 雇 | 雰 | 雲 | 項 | 順 | 飯 | 飲 | 智 | 須 | 萩 | 敦 | 媛 | 嵐 | 椎 | 翔 | 喬 | 巽 | 湧 | 茨 | 椅 | 喉 | 腎 | 痩 | 貼 | 斑 | 喩


Chữ Kanji 13 nét

傑 | 催 | 債 | 傷 | 傾 | 働 | 僧 | 勢 | 勤 | 勧 | 嗣 | 嘆 | 園 | 塊 | 塑 | 塗 | 塩 | 墓 | 夢 | 奨 | 嫁 | 嫌 | 寛 | 寝 | 幕 | 幹 | 廉 | 微 | 想 | 愁 | 意 | 愚 | 愛 | 感 | 慈 | 慎 | 慨 | 戦 | 損 | 搬 | 携 | 搾 | 摂 | 数 | 新 | 暇 | 暖 | 暗 | 棄 | 楼 | 楽 | 歳 | 殿 | 源 | 準 | 溝 | 溶 | 滅 | 滑 | 滝 | 滞 | 漠 | 漢 | 煙 | 照 | 煩 | 献 | 猿 | 環 | 痴 | 盟 | 睡 | 督 | 碁 | 禁 | 福 | 稚 | 節 | 絹 | 継 | 続 | 罪 | 置 | 署 | 群 | 義 | 聖 | 腰 | 腸 | 腹 | 艇 | 蒸 | 蓄 | 虜 | 虞 | 裏 | 裸 | 褐 | 解 | 触 | 試 | 詩 | 詰 | 話 | 該 | 詳 | 誇 | 誉 | 誠 | 豊 | 賃 | 賄 | 資 | 賊 | 跡 | 路 | 跳 | 践 | 較 | 載 | 辞 | 農 | 違 | 遠 | 遣 | 酪 | 酬 | 鈴 | 鉄 | 鉛 | 鉢 | 鉱 | 隔 | 雅 | 零 | 雷 | 電 | 靴 | 預 | 頑 | 頒 | 飼 | 飽 | 飾 | 鼓 | 睦 | 彙 | 詣 | 窟 | 僅 | 嗅 | 傲 | 隙 | 腫 | 嫉 | 塞 | 詮 | 煎 | 羨 | 頓 | 塡 | (填) | 溺 | 蜂 | 慄 | 楷 | 賂 | 毀


Chữ Kanji 14 nét

像 | 僕 | 僚 | 嘱 | 塾 | 境 | 増 | 墨 | 奪 | 嫡 | 察 | 寨 | 寡 | 寧 | 層 | 彰 | 徳 | 徴 | 態 | 慕 | 慢 | 憎 | 摘 | 旗 | 暦 | 暮 | 概 | 構 | 様 | 模 | 歌 | 歴 | 滴 | 漁 | 漂 | 漆 | 漏 | 演 | 漫 | 漬 | 漸 | 獄 | 疑 | 碑 | 磁 | 禅 | 禍 | 種 | 稲 | 穀 | 端 | 箇 | 算 | 管 | 精 | 維 | 綱 | 網 | 綿 | 総 | 緑 | 緒 | 練 | 罰 | 聞 | 膜 | 製 | 複 | 誌 | 認 | 誓 | 誘 | 語 | 誤 | 説 | 読 | 豪 | 踊 | 適 | 遭 | 遮 | 酵 | 酷 | 酸 | 銀 | 銃 | 銅 | 銘 | 銭 | 関 | 閣 | 閥 | 際 | 障 | 隠 | 雌 | 雑 | 需 | 静 | 領 | 駄 | 駅 | 駆 | 髪 | 魂 | 鳴 | 鼻 | 熊 | 聡 | 槙 | 漱 | 瑠 | 璃 | 萎 | 裾 | 遜 | 遡 | 箋 | 綻 | 蜜 | 貌 | 辣 | 瘍


Chữ Kanji 15 nét

儀 | 億 | 劇 | 勲 | 器 | 噴 | 墜 | 墳 | 審 | 寮 | 導 | 履 | 幣 | 弊 | 影 | 徹 | 慣 | 慮 | 慰 | 慶 | 憂 | 憤 | 戯 | 摩 | 撃 | 撤 | 撮 | 撲 | 敵 | 敷 | 暫 | 暴 | 槽 | 標 | 権 | 横 | 歓 | 潔 | 潜 | 潟 | 潤 | 潮 | 澄 | 熟 | 熱 | 監 | 盤 | 確 | 稼 | 稿 | 穂 | 窮 | 窯 | 箱 | 範 | 緊 | 線 | 締 | 編 | 緩 | 縁 | 縄 | 罷 | 膚 | 舗 | 舞 | 蔵 | 衝 | 褒 | 誕 | 課 | 調 | 談 | 請 | 論 | 諸 | 諾 | 謁 | 賓 | 賛 | 賜 | 賞 | 賠 | 賦 | 質 | 趣 | 踏 | 輝 | 輩 | 輪 | 遵 | 遷 | 選 | 遺 | 鋭 | 鋳 | 閲 | 震 | 霊 | 養 | 餓 | 駐 | 魅 | 黙 | 駒 | 憧 | 嬉 | 潰 | 稽 | 憬 | 畿 | 餌 | 摯 | 踪 | 嘲 | 緻 | 誰 | 膝 | 箸 | 罵


Chữ Kanji 16 nét

儒 | 凝 | 墾 | 壁 | 壇 | 壊 | 壌 | 奮 | 嬢 | 憩 | 憲 | 憶 | 憾 | 懐 | 擁 | 操 | 整 | 曇 | 橋 | 機 | 激 | 濁 | 濃 | 燃 | 獣 | 獲 | 磨 | 積 | 穏 | 築 | 樹 | 篤 | 糖 | 緯 | 縛 | 縦 | 縫 | 繁 | 膨 | 興 | 薄 | 薦 | 薪 | 薫 | 薬 | 融 | 衛 | 衡 | 親 | 諭 | 諮 | 謀 | 謡 | 賢 | 輸 | 避 | 還 | 鋼 | 錠 | 錬 | 錯 | 録 | 隣 | 隷 | 頭 | 頼 | 館 | 龍 | 錦 | 骸 | 蓋 | 諧 | 醒 | 膳 | 賭 | 諦 | 麺 | 頰 | (頬) | 錮


Chữ Kanji 17 nét

償 | 優 | 厳 | 嚇 | 懇 | 懲 | 擦 | 擬 | 濯 | 燥 | 爵 | 犠 | 療 | 矯 | 礁 | 縮 | 績 | 繊 | 翼 | 聴 | 覧 | 謄 | 謙 | 講 | 謝 | 謹 | 購 | 轄 | 醜 | 鍛 | 霜 | 頻 | 鮮 | 磯 | 瞳 | 瞭 | 曖 | 韓 | 臆 | 鍵 | 鍋 | 謎 | 闇 | 蔑 | 璧 | 餅


Chữ Kanji 18 nét

曜 | 濫 | 癒 | 癖 | 瞬 | 礎 | 穫 | 簡 | 糧 | 織 | 繕 | 繭 | 翻 | 職 | 臨 | 藩 | 襟 | 覆 | 覇 | 観 | 贈 | 鎖 | 鎮 | 闘 | 離 | 難 | 題 | 額 | 顔 | 顕 | 類 | 騎 | 騒 | 験 | 蔽 | 藤 | 鎌 | 藍 | 鯉 | 顎 | 戴


Chữ Kanji 19 nét

瀬 | 爆 | 璽 | 簿 | 繰 | 羅 | 臓 | 藻 | 識 | 譜 | 警 | 鏡 | 霧 | 韻 | 願 | 髄 | 鯨 | 鶏 | 麗 | 艶 | 蹴 | 麓


Chữ Kanji 20 nét

懸 | 欄 | 競 | 籍 | 議 | 譲 | 醸 | 鐘 | 響 | 騰


Chữ Kanji 21 nét

艦 | 護 | 躍 | 露 | 顧 | 魔 | 鶴 | 櫻


Chữ Kanji 22 nét

襲 | 驚 | 籠 | 攣


Chữ Kanji 23 nét


Chữ Kanji 24 nét


STT Kanji Cách đọc
1
a
2 アイ、あわ-れ、あわ-れむ
ai, awa-re, awa-remu
3 アイ
ai
4 アイ
ai
5 アイ
ai
6 アク、オ、わる-い
aku, o, waru-i
7 アク、にぎ-る
aku, nigi-ru
8 アツ
atsu
9 あつか-う
atsuka-u
10 あ-てる
a-teru
11 あらし
arashi
12 アン、やす-い
an, yasu-i
13 アン
an
14 アン、くら-い
an, kura-i
15
i
16 イ、ころも
i, koromo
17 イ、くらい
i, kurai
18 イ、かこ-む、かこ-う
i, kako-mu, kako-u
19
i
20 イ、(エ)
i, (e)
21 イ、ゆだ-ねる
i, yuda-neru
22
i
23
i
24 イ、おそ-れる
i, oso-reru
25
i
26
i
27 イ、こと
i, koto
28 イ、うつ-る、うつ-す
i, utsu-ru, utsu-su
29 イ、な-える
i, na-eru
30 イ、えら-い
i, era-i
31
i
32
i
33
i
34 イ、ちが-う、ちが-える
i, chiga-u, chiga-eru
35
i
36 イ、なぐさ-める、なぐさ-む
i, nagusa-meru, nagusa-mu
37 イ、(ユイ)
i, (yui)
38
i
39 イキ
iki
40 イク、そだ-つ、そだ-てる、はぐく-む
iku, soda-tsu, soda-teru, haguku-mu
41 イチ、イツ、ひと、ひと-つ
ichi, itsu, hito, hito-tsu
42 イチ
ichi
43 イツ
itsu
44 茨 [5] (いばら)[6]
(ibara)
45 いも
imo
46 イン、ひ-く、ひ-ける
in, hi-ku, hi-keru
47 イン、しるし
in, shirushi
48 イン、よ-る
in, yo-ru
49 イン
in
50 イン
in
51 イン
in
52 イン
in
53 淫 [7] イン、みだ-ら
in, mida-ra
54 イン、かげ、かげ-る
in, kage, kage-ru
55 イン、の-む
in, no-mu
56 イン、かく-す、かく-れる
in, kaku-su, kaku-reru
57 イン
in
58 ウ、ユウ、みぎ
u, yū, migi
59
u
60 ウ、は、はね
u, ha, hane
61 ウ、あめ、(あま)
u, ame, (ama)
62 (うた)
(uta)
63 ウツ
utsu
64 うね
une
65 うら
ura
66 ウン、はこ-ぶ
un, hako-bu
67 ウン、くも
un, kumo
68 エイ、なが-い
ei, naga-i
69 エイ、およ-ぐ
ei, oyo-gu
70 エイ
ei
71 エイ、うつ-る、うつ-す、は-える
ei, utsu-ru, utsu-su, ha-eru
72 エイ、さか-える、は-え、は-える
ei, saka-eru, ha-e, ha-eru
73 エイ、いとな-む
ei, itona-mu
74 エイ、よ-む
ei, yo-mu
75 エイ、かげ
ei, kage
76 エイ、するど-い
ei, surudo-i
77 エイ
ei
78 エキ、イ、やさ-しい
eki, i, yasa-shii
79 エキ、(ヤク)
eki, (yaku)
80 エキ、(ヤク)
eki, (yaku)
81 エキ
eki
82 エキ
eki
83 エツ
etsu
84 エツ、こ-す、こ-える
etsu, ko-su, ko-eru
85 エツ
etsu
86 エツ
etsu
87 エン、まる-い
en, maru-i
88 エン、の-びる、の-べる、の-ばす
en, no-biru, no-beru, no-basu
89 沿 エン、そ-う
en, so-u
90 エン、ほのお
en, honoo
91 エン、オン
en, on
92 エン
en
93 エン
en
94 エン
en
95 エン、その
en, sono
96 エン、けむ-る、けむり、けむ-い
en, kemu-ru, kemuri, kemu-i
97 エン、さる
en, saru
98 エン、(オン)、とお-い
en, (on), too-i
99 エン、なまり
en, namari
100 エン、しお
en, shio
101 エン
en
102 エン、ふち
en, fuchi
103 エン、つや
en, tsuya
104 オ、けが-す、けが-れる、けが-らわしい、よご-す、よご-れる、きたな-い
o, kega-su, kega-reru, kega-rawashii, yogo-su, yogo-reru, kitana-i
105 オウ
ō
106 オウ
ō
107 オウ
ō
108 オウ、こた-える
ō, kota-eru
109 オウ
ō
110 オウ、お-す、お-さえる
ō, o-su, o-saeru
111 オウ
ō
112 オウ
ō
113 オウ、なぐ-る
ō, nagu-ru
114 オウ、さくら
ō, sakura
115 オウ
ō
116 オウ、おく
ō, oku
117 オウ、よこ
ō, yoko
118 (おか)[6]
(oka)
119 オク、や
oku, ya
120 オク
oku
121 オク
oku
122 オク
oku
123 おそれ
osore
124 オツ
otsu
125 おれ
ore
126 おろ-す、おろし
oro-su, oroshi
127 オン、イン、おと、ね
on, in, oto, ne
128 オン
on
129 オン、あたた-か、あたた-かい、あたた-まる、あたた-める
on, atata-ka, atata-kai, atata-maru, atata-meru
130 オン、おだ-やか
on, oda-yaka
131 カ、ゲ、した、しも、もと、さ-げる、さ-がる、くだ-る、くだ-す、くだ-さる、お-ろす、お-りる
ka, ge, shita, shimo, moto, sa-geru, sa-garu, kuda-ru, kuda-su, kuda-saru, o-rosu, o-riru
132 カ、ケ、ば-ける、ば-かす
ka, ke, ba-keru, ba-kasu
133 カ、ひ、(ほ)
ka, hi, (ho)
134 カ、くわ-える、くわ-わる
ka, kuwa-eru, kuwa-waru
135
ka
136 カ、(ケ)、かり
ka, (ke), kari
137 カ、なに、(なん)
ka, nani, (nan)
138 カ、はな
ka, hana
139
ka
140 カ、あたい
ka, atai
141 カ、は-たす、は-てる、は-て
ka, ha-tasu, ha-teru, ha-te
142 カ、かわ
ka, kawa
143
ka
144
ka
145 カ、か-ける、か-かる
ka, ka-keru, ka-karu
146 カ、(ゲ)、なつ
ka, (ge), natsu
147 カ、ケ、いえ、や
ka, ke, ie, ya
148 カ、に
ka, ni
149 カ、(ケ)、はな
ka, (ke), hana
150
ka
151
ka
152 カ、うず
ka, uzu
153 カ、す-ぎる、す-ごす、あやま-つ、あやま-ち
ka, su-giru, su-gosu, ayama-tsu, ayama-chi
154 カ、よめ、とつ-ぐ
ka, yome, totsu-gu
155 カ、ひま
ka, hima
156
ka
157 カ、くつ
ka, kutsu
158
ka
159 カ、うた、うた-う
ka, uta, uta-u
160
ka
161 カ、かせ-ぐ
ka, kase-gu
162
ka
163
ka
164 牙 [5] ガ、(ゲ)、きば
ga, (ge), kiba
165 ガ、かわら
ga, kawara
166 ガ、われ、わ
ga, ware, wa
167 ガ、カク
ga, kaku
168 ガ、め
ga, me
169
ga
170
ga
171
ga
172 カイ
kai
173 カイ、(エ)、まわ-る、まわ-す
kai, (e), mawa-ru, mawa-su
174 カイ、はい
kai, hai
175 カイ、エ、あ-う
kai, e, a-u
176 カイ、こころよ-い
kai, kokoroyo-i
177 カイ、いまし-める
kai, imashi-meru
178 カイ、あらた-める、あらた-まる
kai, arata-meru, arata-maru
179 カイ、あや-しい、あや-しむ
kai, aya-shii, aya-shimu
180 カイ
kai
181 カイ、く-いる、く-やむ、くや-しい
kai, ku-iru, ku-yamu, kuya-shii
182 カイ、うみ
kai, umi
183 カイ
kai
184 カイ、みな
kai, mina
185 カイ
kai
186 カイ、エ
kai, e
187 カイ、ひら-く、ひら-ける、あ-く、あ-ける
kai, hira-ku, hira-keru, a-ku, a-keru
188 カイ
kai
189 カイ、かたまり
kai, katamari
190 カイ
kai
191 カイ、ゲ、と-く、と-かす、と-ける
kai, ge, to-ku, to-kasu, to-keru
192 カイ、つぶ-す、つぶ-れる
kai, tsubu-su, tsubu-reru
193 カイ、こわ-す、こわ-れる
kai, kowa-su, kowa-reru
194 カイ、ふところ、なつ-かしい、なつ-かしむ、なつ-く、なつ-ける
kai, futokoro, natsu-kashii, natsu-kashimu, natsu-ku, natsu-keru
195 カイ
kai
196 かい
kai
197 ガイ、ゲ、そと、ほか、はず-す、はず-れる
gai, ge, soto, hoka, hazu-su, hazu-reru
198 ガイ
gai
199 ガイ
gai
200 ガイ、がけ
gai, gake
201 ガイ
gai
202 ガイ、(カイ)、まち
gai, (kai), machi
203 ガイ
gai
204 ガイ、ふた
gai, futa
205 ガイ
gai
206 ガイ
gai
207 ガイ
gai
208 かき
kaki
209 かき
kaki
210 カク、おのおの
kaku, onoono
211 カク、かど、つの
kaku, kado, tsuno
212 カク
kaku
213 カク、かわ
kaku, kawa
214 カク、(コウ)
kaku, (kō)
215 カク
kaku
216 カク、から
kaku, kara
217 カク
kaku
218 カク、おぼ-える、さ-ます、さ-める
kaku, obo-eru, sa-masu, sa-meru
219 カク
kaku
220 カク、へだ-てる、へだ-たる
kaku, heda-teru, heda-taru
221 カク
kaku
222 カク、たし-か、たし-かめる
kaku, tashi-ka, tashi-kameru
223 カク、え-る
kaku, e-ru
224 カク
kaku
225 カク
kaku
226 ガク、まな-ぶ
gaku, mana-bu
227 ガク、たけ
gaku, take
228 ガク、ラク、たの-しい、たの-しむ
gaku, raku, tano-shii, tano-shimu
229 ガク、ひたい
gaku, hitai
230 ガク、あご
gaku, ago
231 か-ける、か-かる、かかり
ka-keru, ka-karu, kakari
232 かた
kata
233 カツ
katsu
234 カツ
katsu
235 カツ
katsu
236 カツ、かわ-く
katsu, kawa-ku
237 カツ、わ-る、わり、わ-れる、さ-く
katsu, wa-ru, wari, wa-reru, sa-ku
238 葛 [7] カツ、くず
katsu, kuzu
239 カツ、コツ、すべ-る、なめ-らか
katsu, kotsu, sube-ru, name-raka
240 カツ
katsu
241 カツ
katsu
242 か-つ
ka-tsu
243 かぶ
kabu
244 かま
kama
245 かま
kama
246 か-る
ka-ru
247 カン、ほ-す、ひ-る
kan, ho-su, hi-ru
248 カン
kan
249 カン、あま-い、あま-える、あま-やかす
kan, ama-i, ama-eru, ama-yakasu
250 カン、あせ
kan, ase
251 カン
kan
252 カン
kan
253 カン、きも
kan, kimo
254 カン
kan
255 カン、かんむり
kan, kanmuri
256 カン、ま-く、まき
kan, ma-ku, maki
257 カン
kan
258 カン、おちい-る、おとしい-れる
kan, ochii-ru, otoshii-reru
259 カン、かわ-く、かわ-かす
kan, kawa-ku, kawa-kasu
260 カン
kan
261 カン、わずら-う
kan, wazura-u
262 カン、つらぬ-く
kan, tsuranu-ku
263 カン、さむ-い
kan, samu-i
264 カン
kan
265 カン、た-える
kan, ta-eru
266 カン、か-える、か-わる
kan, ka-eru, ka-waru
267 カン
kan
268 カン
kan
269 カン
kan
270 カン、ケン、あいだ、ま
kan, ken, aida, ma
271 カン
kan
272 カン、すす-める
kan, susu-meru
273 カン
kan
274 カン、みき
kan, miki
275 カン
kan
276 カン
kan
277 カン、な-れる、な-らす
kan, na-reru, na-rasu
278 カン、くだ
kan, kuda
279 カン、せき、かか-わる
kan, seki, kaka-waru
280 カン
kan
281 カン
kan
282 カン、ゆる-い、ゆる-やか、ゆる-む、ゆる-める
kan, yuru-i, yuru-yaka, yuru-mu, yuru-meru
283 カン
kan
284 カン
kan
285 カン、やかた
kan, yakata
286 カン
kan
287 カン
kan
288 カン
kan
289 韓 [5] カン
kan
290 カン
kan
291 カン、かんが-みる
kan, kanga-miru
292 ガン、まる、まる-い、まる-める
gan, maru, maru-i, maru-meru
293 ガン、ふく-む、ふく-める
gan, fuku-mu, fuku-meru
294 ガン、きし
gan, kishi
295 ガン、いわ
gan, iwa
296 ガン
gan
297 ガン、(ゲン)、まなこ
gan, (gen), manako
298 ガン
gan
299 ガン、かお
gan, kao
300 ガン、ねが-う
gan, nega-u
301 キ、くわだ-てる
ki, kuwada-teru
302
ki
303 キ、あぶ-ない、あや-うい、あや-ぶむ
ki, abu-nai, aya-ui, aya-bumu
304 キ、つくえ
ki, tsukue
305 キ、ケ
ki, ke
306
ki
307
ki
308 キ、い-む、い-まわしい
ki, i-mu, i-mawashii
309
ki
310
ki
311 キ、いの-る
ki, ino-ru
312
ki
313
ki
314
ki
315 キ、すで-に
ki, sude-ni
316 キ、しる-す
ki, shiru-su
317 キ、お-きる、お-こる、お-こす
ki, o-kiru, o-koru, o-kosu
318 キ、う-える
ki, u-eru
319 キ、おに
ki, oni
320 キ、かえ-る、かえ-す
ki, kae-ru, kae-su
321 キ、もと、もとい
ki, moto, motoi
322 キ、よ-る、よ-せる
ki, yo-ru, yo-seru
323
ki
324 キ、かめ
ki, kame
325 キ、よろこ-ぶ
ki, yoroko-bu
326 キ、いく
ki, iku
327
ki
328 キ、(ゴ)
ki, (go)
329
ki
330 キ、たっと-い、とうと-い、たっと-ぶ、とうと-ぶ
ki, tatto-i, tōto-i, tatto-bu, tōto-bu
331
ki
332
ki
333 キ、はた
ki, hata
334 キ、うつわ
ki, utsuwa
335
ki
336 キ、かがや-く
ki, kagaya-ku
337 キ、はた
ki, hata
338
ki
339 ギ、わざ
gi, waza
340
gi
341 ギ、いつわ-る、にせ
gi, itsuwa-ru, nise
342 ギ、あざむ-く
gi, azamu-ku
343
gi
344 ギ、うたが-う
gi, utaga-u
345
gi
346 ギ、たわむ-れる
gi, tawamu-reru
347
gi
348
gi
349
gi
350 キク
kiku
351 キチ、キツ
kichi, kitsu
352 キツ
kitsu
353 キツ、つ-める、つ-まる、つ-む
kitsu, tsu-meru, tsu-maru, tsu-mu
354 キャク
kyaku
355 キャク、カク
kyaku, kaku
356 キャク、(キャ)、あし
kyaku, (kya), ashi
357 ギャク、さか、さか-らう
gyaku, saka, saka-rau
358 ギャク、しいた-げる
gyaku, shiita-geru
359 キュウ、ク、ここの、ここの-つ
kyū, ku, kokono, kokono-tsu
360 キュウ、(ク)、ひさ-しい
kyū, (ku), hisa-shii
361 キュウ、およ-ぶ、およ-び、およ-ぼす
kyū, oyo-bu, oyo-bi, oyo-bosu
362 キュウ、ゆみ
kyū, yumi
363 キュウ、おか
kyū, oka
364 キュウ
kyū
365 キュウ、やす-む、やす-まる、やす-める
kyū, yasu-mu, yasu-maru, yasu-meru
366 キュウ、す-う
kyū, su-u
367 キュウ、く-ちる
kyū, ku-chiru
368 キュウ、うす
kyū, usu
369 キュウ、もと-める
kyū, moto-meru
370 キュウ、きわ-める
kyū, kiwa-meru
371 キュウ、な-く
kyū, na-ku
372 キュウ、いそ-ぐ
kyū, iso-gu
373 キュウ
kyū
374 キュウ
kyū
375 キュウ、グウ、(ク)、みや
kyū, gū, (ku), miya
376 キュウ、すく-う
kyū, suku-u
377 キュウ、たま
kyū, tama
378 キュウ
kyū
379 キュウ、か-ぐ
kyū, ka-gu
380 キュウ、きわ-める、きわ-まる
kyū, kiwa-meru, kiwa-maru
381 ギュウ、うし
gyū, ushi
382 キョ、コ、さ-る
kyo, ko, sa-ru
383 キョ
kyo
384 キョ、い-る
kyo, i-ru
385 キョ、こば-む
kyo, koba-mu
386 キョ、コ
kyo, ko
387 キョ、あ-げる、あ-がる
kyo, a-geru, a-garu
388 キョ、(コ)
kyo, (ko)
389 キョ、ゆる-す
kyo, yuru-su
390 キョ
kyo
391 ギョ、うお、さかな
gyo, uo, sakana
392 ギョ、ゴ、おん
gyo, go, on
393 ギョ、リョウ
gyo, ryō
394 キョウ
kyō
395 キョウ、とも
kyō, tomo
396 キョウ、さけ-ぶ
kyō, sake-bu
397 キョウ、くる-う、くる-おしい
kyō, kuru-u, kuru-oshii
398 キョウ、ケイ
kyō, kei
399 キョウ
kyō
400 キョウ、(ク)、そな-える、とも
kyō, (ku), sona-eru, tomo
401 キョウ
kyō
402 キョウ
kyō
403 キョウ
kyō
404 キョウ、はさ-む、はさ-まる
kyō, hasa-mu, hasa-maru
405 キョウ、せま-い、せば-める、せば-まる
kyō, sema-i, seba-meru, seba-maru
406 キョウ、おそ-れる、おそ-ろしい
kyō, oso-reru, oso-roshii
407 キョウ、うやうや-しい
kyō, uyauya-shii
408 キョウ、むね、(むな)
kyō, mune, (muna)
409 キョウ、おびや-かす、おど-す、おど-かす
kyō, obiya-kasu, odo-su, odo-kasu
410 キョウ、ゴウ、つよ-い、つよ-まる、つよ-める、し-いる
kyō, gō, tsuyo-i, tsuyo-maru, tsuyo-meru, shi-iru
411 キョウ、おし-える、おそ-わる
kyō, oshi-eru, oso-waru
412 キョウ、ゴウ
kyō, gō
413 キョウ、(ケイ)、さかい
kyō, (kei), sakai
414 キョウ、はし
kyō, hashi
415 キョウ、た-める
kyō, ta-meru
416 キョウ、かがみ
kyō, kagami
417 キョウ、ケイ、きそ-う、せ-る
kyō, kei, kiso-u, se-ru
418 キョウ、ひび-く
kyō, hibi-ku
419 キョウ、おどろ-く、おどろ-かす
kyō, odoro-ku, odoro-kasu
420 ギョウ、(コウ)、あお-ぐ、おお-せ
gyō, (kō), ao-gu, oo-se
421 ギョウ、あかつき
gyō, akatsuki
422 ギョウ、ゴウ、わざ
gyō, gō, waza
423 ギョウ、こ-る、こ-らす
gyō, ko-ru, ko-rasu
424 キョク、ま-がる、ま-げる
kyoku, ma-garu, ma-geru
425 キョク
kyoku
426 キョク、ゴク、きわ-める、きわ-まる、きわ-み
kyoku, goku, kiwa-meru, kiwa-maru, kiwa-mi
427 ギョク、たま
gyoku, tama
428 キン
kin
429 キン
kin
430 キン
kin
431 キン、ちか-い
kin, chika-i
432 キン、コン、かね、(かな)
kin, kon, kane, (kana)
433 キン
kin
434 キン、(ゴン)、つと-める、つと-まる
kin, (gon), tsuto-meru, tsuto-maru
435 キン、こと
kin, koto
436 キン、すじ
kin, suji
437 僅 [7] キン、わず-か
kin, wazu-ka
438 キン
kin
439 キン
kin
440 キン、にしき
kin, nishiki
441 キン、つつし-む
kin, tsutsushi-mu
442 キン、えり
kin, eri
443 ギン
gin
444 ギン
gin
445
ku
446
ku
447 ク、くる-しい、くる-しむ、くる-しめる、にが-い、にが-る
ku, kuru-shii, kuru-shimu, kuru-shimeru, niga-i, niga-ru
448 ク、か-ける、か-る
ku, ka-keru, ka-ru
449
gu
450
gu
451 グ、おろ-か
gu, oro-ka
452 クウ、そら、あ-く、あ-ける、から
kū, sora, a-ku, a-keru, kara
453 グウ
454 グウ
455 グウ、すみ
gū, sumi
456 くし
kushi
457 クツ
kutsu
458 クツ、ほ-る
kutsu, ho-ru
459 クツ
kutsu
460 くま
kuma
461 く-る
ku-ru
462 クン、きみ
kun, kimi
463 クン
kun
464 クン
kun
465 クン、かお-る
kun, kao-ru
466 グン
gun
467 グン
gun
468 グン、む-れる、む-れ、(むら)
gun, mu-reru, mu-re, (mura)
469 ケイ、(キョウ)、あに
kei, (kyō), ani
470 ケイ
kei
471 ケイ、ギョウ、かた、かたち
kei, gyō, kata, katachi
472 ケイ
kei
473 ケイ
kei
474 ケイ、くき
kei, kuki
475 ケイ、かか-る、かかり
kei, kaka-ru, kakari
476 ケイ、かた
kei, kata
477 ケイ、ちぎ-る
kei, chigi-ru
478 ケイ、はか-る、はか-らう
kei, haka-ru, haka-rau
479 ケイ、エ、めぐ-む
kei, e, megu-mu
480 ケイ
kei
481 ケイ、かか-げる
kei, kaka-geru
482 ケイ
kei
483 ケイ、キョウ、へ-る
kei, kyō, he-ru
484 ケイ、ほたる
kei, hotaru
485 ケイ、うやま-う
kei, uyama-u
486 ケイ
kei
487 ケイ、かる-い、かろ-やか
kei, karu-i, karo-yaka
488 ケイ、かたむ-く、かたむ-ける
kei, katamu-ku, katamu-keru
489 ケイ、たずさ-える、たずさ-わる
kei, tazusa-eru, tazusa-waru
490 ケイ、つ-ぐ
kei, tsu-gu
491 ケイ、もう-でる
kei, mō-deru
492 ケイ
kei
493 ケイ
kei
494 ケイ
kei
495 ケイ、いこ-い、いこ-う
kei, iko-i, iko-u
496 ケイ
kei
497 ケイ、にわとり
kei, niwatori
498 ゲイ
gei
499 ゲイ、むか-える
gei, muka-eru
500 ゲイ、くじら
gei, kujira
501 ゲキ、すき
geki, suki
502 ゲキ
geki
503 ゲキ、う-つ
geki, u-tsu
504 ゲキ、はげ-しい
geki, hage-shii
505 けた
keta
506 ケツ、か-ける、か-く
ketsu, ka-keru, ka-ku
507 ケツ、あな
ketsu, ana
508 ケツ、ち
ketsu, chi
509 ケツ、き-める、き-まる
ketsu, ki-meru, ki-maru
510 ケツ、むす-ぶ、ゆ-う、ゆ-わえる
ketsu, musu-bu, yu-u, yu-waeru
511 ケツ
ketsu
512 ケツ、いさぎよ-い
ketsu, isagiyo-i
513 ゲツ、ガツ、つき
getsu, gatsu, tsuki
514 ケン、いぬ
ken, inu
515 ケン
ken
516 ケン、み-る、み-える、み-せる
ken, mi-ru, mi-eru, mi-seru
517 ケン
ken
518 ケン、かた
ken, kata
519 ケン、(コン)、た-てる、た-つ
ken, (kon), ta-teru, ta-tsu
520 ケン、と-ぐ
ken, to-gu
521 ケン
ken
522 ケン
ken
523 ケン、か-ねる
ken, ka-neru
524 ケン、つるぎ
ken, tsurugi
525 ケン、こぶし
ken, kobushi
526 ケン、のき
ken, noki
527 ケン、すこ-やか
ken, suko-yaka
528 ケン、けわ-しい
ken, kewa-shii
529 ケン
ken
530 ケン、かた-い
ken, kata-i
531 ケン
ken
532 ケン、(ゲン)、きら-う、いや
ken, (gen), kira-u, iya
533 ケン、(コン)
ken, (kon)
534 ケン、きぬ
ken, kinu
535 ケン、つか-う、つか-わす
ken, tsuka-u, tsuka-wasu
536 ケン、(ゴン)
ken, (gon)
537 ケン
ken
538 ケン、かしこ-い
ken, kashiko-i
539 ケン
ken
540 ケン、かぎ
ken, kagi
541 ケン、まゆ
ken, mayu
542 ケン
ken
543 ケン、(ゲン)
ken, (gen)
544 ケン、(ケ)、か-ける、か-かる
ken, (ke), ka-keru, ka-karu
545 ゲン、ガン、もと
gen, gan, moto
546 ゲン、まぼろし
gen, maboroshi
547 ゲン
gen
548 ゲン、ゴン、い-う、こと
gen, gon, i-u, koto
549 ゲン、つる
gen, tsuru
550 ゲン、かぎ-る
gen, kagi-ru
551 ゲン、はら
gen, hara
552 ゲン、あらわ-れる、あらわ-す
gen, arawa-reru, arawa-su
553 ゲン
gen
554 ゲン、へ-る、へ-らす
gen, he-ru, he-rasu
555 ゲン、みなもと
gen, minamoto
556 ゲン、(ゴン)、おごそ-か、きび-しい
gen, (gon), ogoso-ka, kibi-shii
557 コ、キ、おのれ
ko, ki, onore
558 コ、と
ko, to
559 コ、ふる-い、ふる-す
ko, furu-i, furu-su
560 コ、よ-ぶ
ko, yo-bu
561 コ、かた-める、かた-まる、かた-い
ko, kata-meru, kata-maru, kata-i
562 コ、また
ko, mata
563 コ、とら
ko, tora
564
ko
565
ko
566 コ、ゆえ
ko, yue
567 コ、か-れる、か-らす
ko, ka-reru, ka-rasu
568
ko
569 コ、(ク)
ko, (ku)
570 コ、みずうみ
ko, mizūmi
571 コ、やと-う
ko, yato-u
572 コ、ほこ-る
ko, hoko-ru
573 コ、つづみ
ko, tsuzumi
574
ko
575 コ、かえり-みる
ko, kaeri-miru
576 ゴ、いつ、いつ-つ
go, itsu, itsu-tsu
577 ゴ、たが-い
go, taga-i
578
go
579
go
580 ゴ、コウ、のち、うし-ろ、あと、おく-れる
go, kō, nochi, ushi-ro, ato, oku-reru
581
go
582 ゴ、さと-る
go, sato-ru
583
go
584 ゴ、かた-る、かた-らう
go, kata-ru, kata-rau
585 ゴ、あやま-る
go, ayama-ru
586
go
587 コウ、ク、くち
kō, ku, kuchi
588 コウ、ク
kō, ku
589 コウ、おおやけ
kō, ooyake
590 コウ
591 コウ
592 コウ、(ク)
kō, (ku)
593 コウ、たく-み
kō, taku-mi
594 コウ、ひろ-い、ひろ-まる、ひろ-める、ひろ-がる、ひろ-げる
kō, hiro-i, hiro-maru, hiro-meru, hiro-garu, hiro-geru
595 コウ、カン
kō, kan
596 コウ、まじ-わる、まじ-える、ま-じる、ま-ざる、ま-ぜる、か-う、か-わす
kō, maji-waru, maji-eru, ma-jiru, ma-zaru, ma-zeru, ka-u, ka-wasu
597 コウ、ひか-る、ひかり
kō, hika-ru, hikari
598 コウ、む-く、む-ける、む-かう、む-こう
kō, mu-ku, mu-keru, mu-kau, mu-kō
599 コウ
600 コウ、この-む、す-く
kō, kono-mu, su-ku
601 コウ、え
kō, e
602 コウ、かんが-える
kō, kanga-eru
603 コウ、ギョウ、(アン)、い-く、ゆ-く、おこな-う
kō, gyō, (an), i-ku, yu-ku, okona-u
604 コウ
605 コウ
606 コウ
607 コウ、せ-める
kō, se-meru
608 コウ、さら、ふ-ける、ふ-かす
kō, sara, fu-keru, fu-kasu
609 コウ、き-く
kō, ki-ku
610 コウ、さいわ-い、さち、しあわ-せ
kō, saiwa-i, sachi, shiawa-se
611 コウ
612 コウ
613 コウ
614 コウ、あつ-い
kō, atsu-i
615 コウ
616 コウ
617 コウ、オウ
kō, ō
618 コウ、(ク)、べに、くれない
kō, (ku), beni, kurenai
619 コウ、あら-い、あ-れる、あ-らす
kō, ara-i, a-reru, a-rasu
620 コウ
621 コウ、(キョウ)、か、かお-り、かお-る
kō, (kyō), ka, kao-ri, kao-ru
622 コウ、そうろう
kō, sōrō
623 コウ
624 コウ、たがや-す
kō, tagaya-su
625 コウ
626 コウ、(ク)、みつ-ぐ
kō, (ku), mitsu-gu
627 コウ、お-りる、お-ろす、ふ-る
kō, o-riru, o-rosu, fu-ru
628 コウ、たか-い、たか、たか-まる、たか-める
kō, taka-i, taka, taka-maru, taka-meru
629 コウ
630 コウ、ひか-える
kō, hika-eru
631 コウ
632 コウ、オウ、き、(こ)
kō, ō, ki, (ko)
633 コウ、のど
kō, nodo
634 コウ、あわ-てる、あわ-ただしい
kō, awa-teru, awa-tadashii
635 コウ、みなと
kō, minato
636 コウ、かた-い
kō, kata-i
637 コウ、しぼ-る、し-める、し-まる
kō, shibo-ru, shi-meru, shi-maru
638 コウ
639 コウ、みぞ
kō, mizo
640 コウ
641 コウ、かま-える、かま-う
kō, kama-eru, kama-u
642 コウ、つな
kō, tsuna
643 コウ
644 稿 コウ
645 コウ、キョウ、おこ-る、おこ-す
kō, kyō, oko-ru, oko-su
646 コウ
647 コウ、はがね
kō, hagane
648 コウ
649 コウ
650 こ-う
ko-u
651 ゴウ
652 ゴウ、ガッ、(カッ)、あ-う、あ-わす、あ-わせる
gō, ga’, (ka’), a-u, a-wasu, a-waseru
653 ゴウ
654 ゴウ
655 ゴウ
656 ゴウ
657 コク
koku
658 コク、つ-げる
koku, tsu-geru
659 コク、たに
koku, tani
660 コク、きざ-む
koku, kiza-mu
661 コク、くに
koku, kuni
662 コク、くろ、くろ-い
koku, kuro, kuro-i
663 コク
koku
664 コク
koku
665 ゴク
goku
666 コツ、ほね
kotsu, hone
667 こま
koma
668 こ-む、こ-める
ko-mu, ko-meru
669 ころ
koro
670 コン、キン、いま
kon, kin, ima
671 コン、こま-る
kon, koma-ru
672 コン
kon
673 コン、うら-む、うら-めしい
kon, ura-mu, ura-meshii
674 コン、ね
kon, ne
675 コン
kon
676 コン、ま-じる、ま-ざる、ま-ぜる、こ-む
kon, ma-jiru, ma-zaru, ma-zeru, ko-mu
677 コン、あと
kon, ato
678 コン
kon
679 コン、たましい
kon, tamashii
680 コン
kon
681 コン、ねんご-ろ
kon, nengo-ro
682 サ、ひだり
sa, hidari
683
sa
684
sa
685
sa
686 サ、シャ、すな
sa, sha, suna
687 サ、そそのか-す
sa, sosonoka-su
688 サ、さ-す
sa, sa-su
689
sa
690 サ、くさり
sa, kusari
691 ザ、すわ-る
za, suwa-ru
692
za
693 サイ
sai
694 サイ、(サ)、ふたた-び
sai, (sa), futata-bi
695 サイ、わざわ-い
sai, wazawa-i
696 サイ、つま
sai, tsuma
697 サイ
sai
698 サイ、くだ-く、くだ-ける
sai, kuda-ku, kuda-keru
699 サイ
sai
700 サイ
sai
701 サイ、いろど-る
sai, irodo-ru
702 サイ、と-る
sai, to-ru
703 サイ、す-む、す-ます
sai, su-mu, su-masu
704 サイ、まつ-る、まつ-り
sai, matsu-ru, matsu-ri
705 サイ
sai
706 サイ、ほそ-い、ほそ-る、こま-か、こま-かい
sai, hoso-i, hoso-ru, koma-ka, koma-kai
707 サイ、な
sai, na
708 サイ、もっと-も
sai, motto-mo
709 サイ、た-つ、さば-く
sai, ta-tsu, saba-ku
710 サイ
sai
711 サイ、もよお-す
sai, moyoo-su
712 サイ、ソク、ふさ-ぐ、ふさ-がる
sai, soku, fusa-gu, fusa-garu
713 サイ、(セイ)
sai, (sei)
714 サイ、の-せる、の-る
sai, no-seru, no-ru
715 サイ、きわ
sai, kiwa
716 (さい)[6]
(sai)
717 ザイ、あ-る
zai, a-ru
718 ザイ
zai
719 ザイ
zai
720 ザイ、(サイ)
zai, (sai)
721 ザイ、つみ
zai, tsumi
722 さき
saki
723 サク、サ、つく-る
saku, sa, tsuku-ru
724 サク、けず-る
saku, kezu-ru
725 サク
saku
726 サク
saku
727 サク
saku
728 サク
saku
729 サク、す
saku, su
730 サク、しぼ-る
saku, shibo-ru
731 サク
saku
732 さ-く
sa-ku
733 サツ、サク
satsu, saku
734 サツ、ふだ
satsu, fuda
735 サツ、す-る
satsu, su-ru
736 サツ、セツ
satsu, setsu
737 サツ
satsu
738 サツ、(サイ)、(セツ)、ころ-す
satsu, (sai), (setsu), koro-su
739 サツ
satsu
740 サツ、と-る
satsu, to-ru
741 サツ、す-る、す-れる
satsu, su-ru, su-reru
742 ザツ、ゾウ
zatsu, zō
743 さら
sara
744 サン、み、み-つ、みっ-つ
san, mi, mi-tsu, mi’-tsu
745 サン、やま
san, yama
746 サン、まい-る
san, mai-ru
747 サン
san
748 サン、かいこ
san, kaiko
749 サン、ザン、みじ-め
san, zan, miji-me
750 サン、う-む、う-まれる、うぶ
san, u-mu, u-mareru, ubu
751 サン、かさ
san, kasa
752 サン、ち-る、ち-らす、ち-らかす、ち-らかる
san, chi-ru, chi-rasu, chi-rakasu, chi-rakaru
753 サン
san
754 サン、す-い
san, su-i
755 サン
san
756 ザン、のこ-る、のこ-す
zan, noko-ru, noko-su
757 ザン、き-る
zan, ki-ru
758 ザン
zan
759
shi
760 シ、ス、こ
shi, su, ko
761 シ、ささ-える
shi, sasa-eru
762 シ、と-まる、と-める
shi, to-maru, to-meru
763 シ、うじ
shi, uji
764 シ、(ジ)、つか-える
shi, (ji), tsuka-eru
765
shi
766
shi
767 シ、よ、よ-つ、よっ-つ、よん
shi, yo, yo-tsu, yo’-tsu, yon
768 シ、いち
shi, ichi
769 シ、や
shi, ya
770 シ、むね
shi, mune
771 シ、し-ぬ
shi, shi-nu
772 シ、いと
shi, ito
773 シ、いた-る
shi, ita-ru
774 シ、うかが-う
shi, ukaga-u
775 シ、こころざ-す、こころざし
shi, kokoroza-su, kokorozashi
776 シ、わたくし、わたし
shi, watakushi, watashi
777 使 シ、つか-う
shi, tsuka-u
778 シ、さ-す、さ-さる
shi, sa-su, sa-saru
779 シ、はじ-める、はじ-まる
shi, haji-meru, haji-maru
780 シ、あね
shi, ane
781 シ、えだ
shi, eda
782
shi
783
shi
784 姿 シ、すがた
shi, sugata
785 シ、おも-う
shi, omo-u
786 シ、ゆび、さ-す
shi, yubi, sa-su
787 シ、セ、ほどこ-す
shi, se, hodoko-su
788
shi
789
shi
790 シ、かみ
shi, kami
791 シ、あぶら
shi, abura
792
shi
793 シ、むらさき
shi, murasaki
794
shi
795 シ、は
shi, ha
796
shi
797 シ、こころ-みる、ため-す
shi, kokoro-miru, tame-su
798
shi
799
shi
800 シ、か-う
shi, ka-u
801
shi
802 シ、め、めす
shi, me, mesu
803
shi
804 シ、たまわ-る
shi, tamawa-ru
805 シ、はか-る
shi, haka-ru
806 ジ、シ、しめ-す
ji, shi, shime-su
807 ジ、あざ
ji, aza
808 ジ、てら
ji, tera
809 ジ、シ、つ-ぐ、つぎ
ji, shi, tsu-gu, tsugi
810 ジ、みみ
ji, mimi
811 ジ、シ、みずか-ら
ji, shi, mizuka-ra
812 ジ、に-る
ji, ni-ru
813 ジ、(ニ)
ji, (ni)
814 ジ、(ズ)、こと
ji, (zu), koto
815 ジ、さむらい
ji, samurai
816 ジ、チ、おさ-める、おさ-まる、なお-る、なお-す
ji, chi, osa-meru, osa-maru, nao-ru, nao-su
817 ジ、も-つ
ji, mo-tsu
818 ジ、とき
ji, toki
819
ji
820 ジ、いつく-しむ
ji, itsuku-shimu
821 ジ、や-める
ji, ya-meru
822
ji
823 餌 [8] ジ、えさ、え
ji, esa, e
824
ji
825 鹿 しか、(か)、ロク
shika, (ka), roku
826 シキ
shiki
827 シキ
shiki
828 ジク
jiku
829 シチ、なな、なな-つ、(なの)
shichi, nana, nana-tsu, (nano)
830 [5] シツ、しか-る
shitsu, shika-ru
831 シツ、うしな-う
shitsu, ushina-u
832 シツ、むろ
shitsu, muro
833 シツ
shitsu
834 シツ、シュウ、と-る
shitsu, shū, to-ru
835 湿 シツ、しめ-る、しめ-す
shitsu, shime-ru, shime-su
836 シツ
shitsu
837 シツ、うるし
shitsu, urushi
838 シツ、シチ、(チ)
shitsu, shichi, (chi)
839 ジツ、み、みの-る
jitsu, mi, mino-ru
840 しば
shiba
841 シャ、うつ-す、うつ-る
sha, utsu-su, utsu-ru
842 シャ、やしろ
sha, yashiro
843 シャ、くるま
sha, kuruma
844 シャ
sha
845 シャ、もの
sha, mono
846 シャ、い-る
sha, i-ru
847 シャ、す-てる
sha, su-teru
848 シャ
sha
849 シャ、なな-め
sha, nana-me
850 シャ、に-る、に-える、に-やす
sha, ni-ru, ni-eru, ni-yasu
851 シャ、さえぎ-る
sha, saegi-ru
852 シャ、あやま-る
sha, ayama-ru
853 ジャ
ja
854 ジャ、ダ、へび
ja, da, hebi
855 シャク
shaku
856 シャク、か-りる
shaku, ka-riru
857 シャク、く-む
shaku, ku-mu
858 シャク
shaku
859 シャク
shaku
860 ジャク、(ニャク)、わか-い、も-しくは
jaku, (nyaku), waka-i, mo-shikuha
861 ジャク、よわ-い、よわ-る、よわ-まる、よわ-める
jaku, yowa-i, yowa-ru, yowa-maru, yowa-meru
862 ジャク、(セキ)、さび、さび-しい、さび-れる
jaku, (seki), sabi, sabi-shii, sabi-reru
863 シュ、て、(た)
shu, te, (ta)
864 シュ、(ス)、ぬし、おも
shu, (su), nushi, omo
865 シュ、(ス)、まも-る、も-り
shu, (su), mamo-ru, mo-ri
866 シュ
shu
867 シュ、と-る
shu, to-ru
868 シュ、か-る、か-り
shu, ka-ru, ka-ri
869 シュ、くび
shu, kubi
870 シュ、こと
shu, koto
871 シュ
shu
872 シュ、さけ、(さか)
shu, sake, (saka)
873 シュ、は-れる、は-らす
shu, ha-reru, ha-rasu
874 シュ、たね
shu, tane
875 シュ、おもむき
shu, omomuki
876 寿 ジュ、ことぶき
ju, kotobuki
877 ジュ、う-ける、う-かる
ju, u-keru, u-karu
878 ジュ、のろ-う
ju, noro-u
879 ジュ、さず-ける、さず-かる
ju, sazu-keru, sazu-karu
880 ジュ
ju
881 ジュ
ju
882 ジュ
ju
883 シュウ、おさ-める、おさ-まる
shū, osa-meru, osa-maru
884 シュウ
shū
885 シュウ、す
shū, su
886 シュウ、ふね、(ふな)
shū, fune, (funa)
887 シュウ、ひい-でる
shū, hii-deru
888 シュウ、まわ-り
shū, mawa-ri
889 シュウ、ソウ
shū, sō
890 シュウ、ジュウ、ひろ-う
shū, jū, hiro-u
891 シュウ、あき
shū, aki
892 シュウ、くさ-い、にお-う
shū, kusa-i, nio-u
893 シュウ、(シュ)、おさ-める、おさ-まる
shū, (shu), osa-meru, osa-maru
894 シュウ、そで
shū, sode
895 シュウ、お-わる、お-える
shū, o-waru, o-eru
896 シュウ
shū
897 シュウ、なら-う
shū, nara-u
898 シュウ
shū
899 シュウ、(ジュ)、つ-く、つ-ける
shū, (ju), tsu-ku, tsu-keru
900 シュウ、(シュ)
shū, (shu)
901 シュウ、あつ-まる、あつ-める、つど-う
shū, atsu-maru, atsu-meru, tsudo-u
902 シュウ、うれ-える、うれ-い
shū, ure-eru, ure-i
903 シュウ
shū
904 シュウ、みにく-い
shū, miniku-i
905 シュウ、け-る
shū, ke-ru
906 シュウ、おそ-う
shū, oso-u
907 ジュウ、ジッ、とお、と
jū, ji’, too, to
908 ジュウ、しる
jū, shiru
909 ジュウ、あ-てる
jū, a-teru
910 ジュウ、す-む、す-まう
jū, su-mu, su-mau
911 ジュウ、ニュウ、やわ-らか、やわ-らかい
jū, nyū, yawa-raka, yawa-rakai
912 ジュウ、チョウ、え、おも-い、かさ-ねる、かさ-なる
jū, chō, e, omo-i, kasa-neru, kasa-naru
913 ジュウ、(ショウ)、(ジュ)、したが-う、したが-える
jū, (shō), (ju), shitaga-u, shitaga-eru
914 ジュウ、しぶ、しぶ-い、しぶ-る
jū, shibu, shibu-i, shibu-ru
915 ジュウ
916 ジュウ、けもの
jū, kemono
917 ジュウ、たて
jū, tate
918 シュク
shuku
919 シュク、(シュウ)、いわ-う
shuku, (shū), iwa-u
920 宿 シュク、やど、やど-る、やど-す
shuku, yado, yado-ru, yado-su
921 シュク
shuku
922 シュク
shuku
923 シュク、ちぢ-む、ちぢ-まる、ちぢ-める、ちぢ-れる、ちぢ-らす
shuku, chiji-mu, chiji-maru, chiji-meru, chiji-reru, chiji-rasu
924 ジュク
juku
925 ジュク、う-れる
juku, u-reru
926 シュツ、(スイ)、で-る、だ-す
shutsu, (sui), de-ru, da-su
927 ジュツ、の-べる
jutsu, no-beru
928 ジュツ
jutsu
929 シュン
shun
930 シュン、はる
shun, haru
931 シュン、またた-く
shun, matata-ku
932 ジュン、(シュン)
jun, (shun)
933 ジュン、めぐ-る
jun, megu-ru
934 ジュン、たて
jun, tate
935 ジュン
jun
936 ジュン
jun
937 ジュン
jun
938 ジュン
jun
939 ジュン
jun
940 ジュン
jun
941 ジュン、うるお-う、うるお-す、うる-む
jun, uruo-u, uruo-su, uru-mu
942 ジュン
jun
943 ショ
sho
944 ショ、はじ-め、はじ-めて、はつ、うい、そ-める
sho, haji-me, haji-mete, hatsu, ui, so-meru
945 ショ、ところ
sho, tokoro
946 ショ、か-く
sho, ka-ku
947 ショ
sho
948 ショ、あつ-い
sho, atsu-i
949 ショ
sho
950 ショ、(チョ)、お
sho, (cho), o
951 ショ
sho
952 ジョ、ニョ、(ニョウ)、おんな、め
jo, nyo, (nyō), onna, me
953 ジョ、ニョ
jo, nyo
954 ジョ、たす-ける、たす-かる、すけ
jo, tasu-keru, tasu-karu, suke
955 ジョ
jo
956 ジョ
jo
957 ジョ
jo
958 ジョ、(ジ)、のぞ-く
jo, (ji), nozo-ku
959 ショウ、ちい-さい、こ、お
shō, chii-sai, ko, o
960 ショウ、ます
shō, masu
961 ショウ、すく-ない、すこ-し
shō, suku-nai, suko-shi
962 ショウ、め-す
shō, me-su
963 ショウ
shō
964 ショウ、とこ、ゆか
shō, toko, yuka
965 ショウ
shō
966 ショウ
shō
967 ショウ
shō
968 ショウ、まね-く
shō, mane-ku
969 ショウ、うけたまわ-る
shō, uketamawa-ru
970 ショウ、のぼ-る
shō, nobo-ru
971 ショウ、まつ
shō, matsu
972 ショウ、ぬま
shō, numa
973 ショウ
shō
974 ショウ、よい
shō, yoi
975 ショウ
shō
976 ショウ、き-える、け-す
shō, ki-eru, ke-su
977 ショウ
shō
978 ショウ
shō
979 ショウ
shō
980 ショウ、わら-う、え-む
shō, wara-u, e-mu
981 ショウ、とな-える
shō, tona-eru
982 ショウ、あきな-う
shō, akina-u
983 ショウ
shō
984 ショウ
shō
985 ショウ
shō
986 ショウ
shō
987 ショウ、か-つ、まさ-る
shō, ka-tsu, masa-ru
988 ショウ
shō
989 ショウ
shō
990 ショウ、や-く、や-ける
shō, ya-ku, ya-keru
991 ショウ、こ-げる、こ-がす、こ-がれる、あせ-る
shō, ko-geru, ko-gasu, ko-gareru, ase-ru
992 ショウ
shō
993 ショウ
shō
994 ショウ、みことのり
shō, mikotonori
995 ショウ
shō
996 ショウ、ゾウ
shō, zō
997 ショウ、きず、いた-む、いた-める
shō, kizu, ita-mu, ita-meru
998 ショウ
shō
999 ショウ、て-る、て-らす、て-れる
shō, te-ru, te-rasu, te-reru
1000 ショウ、くわ-しい
shō, kuwa-shii
1001 ショウ
shō
1002 ショウ、さわ-る
shō, sawa-ru
1003 ショウ、あこが-れる
shō, akoga-reru
1004 ショウ
shō
1005 ショウ
shō
1006 ショウ、つぐな-う
shō, tsuguna-u
1007 ショウ
shō
1008 ショウ、かね
shō, kane
1009 ジョウ、(ショウ)、うえ、(うわ)、かみ、あ-げる、あ-がる、のぼ-る、のぼ-せる、のぼ-す
jō, (shō), ue, (uwa), kami, a-geru, a-garu, nobo-ru, nobo-seru, nobo-su
1010 ジョウ、たけ
jō, take
1011 ジョウ
1012 ジョウ
1013 ジョウ
1014 ジョウ、の-る、の-せる
jō, no-ru, no-seru
1015 ジョウ、しろ
jō, shiro
1016 ジョウ
1017 ジョウ
1018 ジョウ、つね、とこ
jō, tsune, toko
1019 ジョウ、(セイ)、なさ-け
jō, (sei), nasa-ke
1020 ジョウ、ば
jō, ba
1021 ジョウ、たた-む、たたみ
jō, tata-mu, tatami
1022 ジョウ、む-す、む-れる、む-らす
jō, mu-su, mu-reru, mu-rasu
1023 ジョウ、なわ
jō, nawa
1024 ジョウ
1025 ジョウ
1026 ジョウ
1027 ジョウ、ゆず-る
jō, yuzu-ru
1028 ジョウ、かも-す
jō, kamo-su
1029 ショク、シキ、いろ
shoku, shiki, iro
1030 ショク、ふ-く、ぬぐ-う
shoku, fu-ku, nugu-u
1031 ショク、(ジキ)、く-う、く-らう、た-べる
shoku, (jiki), ku-u, ku-rau, ta-beru
1032 ショク、う-える、う-わる
shoku, u-eru, u-waru
1033 ショク、ふ-える、ふ-やす
shoku, fu-eru, fu-yasu
1034 ショク、かざ-る
shoku, kaza-ru
1035 ショク、ふ-れる、さわ-る
shoku, fu-reru, sawa-ru
1036 ショク
shoku
1037 ショク、シキ、お-る
shoku, shiki, o-ru
1038 ショク
shoku
1039 ジョク、はずかし-める
joku, hazukashi-meru
1040 しり
shiri
1041 シン、こころ
shin, kokoro
1042 シン、もう-す
shin, mō-su
1043 シン、の-びる、の-ばす、の-べる
shin, no-biru, no-basu, no-beru
1044 シン、ジン
shin, jin
1045 シン
shin
1046 シン、み
shin, mi
1047 シン、から-い
shin, kara-i
1048 シン、おか-す
shin, oka-su
1049 シン
shin
1050 シン、つ
shin, tsu
1051 シン、ジン、かみ、(かん)、(こう)
shin, jin, kami, (kan), (kō)
1052 シン、くちびる
shin, kuchibiru
1053 シン
shin
1054 シン、ふ-る、ふ-るう、ふ-れる
shin, fu-ru, fu-rū, fu-reru
1055 シン、ひた-す、ひた-る
shin, hita-su, hita-ru
1056 シン、ま
shin, ma
1057 シン、はり
shin, hari
1058 シン、ふか-い、ふか-まる、ふか-める
shin, fuka-i, fuka-maru, fuka-meru
1059 シン
shin
1060 シン、すす-む、すす-める
shin, susu-mu, susu-meru
1061 シン、もり
shin, mori
1062 シン、み-る
shin, mi-ru
1063 シン、ね-る、ね-かす
shin, ne-ru, ne-kasu
1064 シン、つつし-む
shin, tsutsushi-mu
1065 シン、あたら-しい、あら-た、にい
shin, atara-shii, ara-ta, nii
1066 シン
shin
1067 シン、ふる-う、ふる-える
shin, furu-u, furu-eru
1068 シン、たきぎ
shin, takigi
1069 シン、おや、した-しい、した-しむ
shin, oya, shita-shii, shita-shimu
1070 ジン、ニン、ひと
jin, nin, hito
1071 ジン、は
jin, ha
1072 ジン、(ニ)
jin, (ni)
1073 ジン、つ-くす、つ-きる、つ-かす
jin, tsu-kusu, tsu-kiru, tsu-kasu
1074 ジン
jin
1075 ジン、はなは-だ、はなは-だしい
jin, hanaha-da, hanaha-dashii
1076 ジン
jin
1077 ジン、たず-ねる
jin, tazu-neru
1078 ジン
jin
1079
su
1080 ズ、ト、はか-る
zu, to, haka-ru
1081 スイ、みず
sui, mizu
1082 スイ、ふ-く
sui, fu-ku
1083 スイ、た-れる、た-らす
sui, ta-reru, ta-rasu
1084 スイ、た-く
sui, ta-ku
1085 スイ
sui
1086 スイ、いき
sui, iki
1087 スイ、おとろ-える
sui, otoro-eru
1088 スイ、お-す
sui, o-su
1089 スイ、よ-う
sui, yo-u
1090 スイ、と-げる
sui, to-geru
1091 スイ
sui
1092 スイ、ほ
sui, ho
1093 ズイ
zui
1094 ズイ
zui
1095 スウ
1096 スウ
1097 スウ、(ス)、かず、かぞ-える
sū, (su), kazu, kazo-eru
1098 す-える、す-わる
su-eru, su-waru
1099 すぎ
sugi
1100 すそ
suso
1101 スン
sun
1102
se
1103
ze
1104 セイ、(ショウ)、い
sei, (shō), i
1105 セイ、セ、よ
sei, se, yo
1106 セイ、ショウ、ただ-しい、ただ-す、まさ
sei, shō, tada-shii, tada-su, masa
1107 セイ、ショウ、い-きる、い-かす、い-ける、う-まれる、う-む、お-う、は-える、は-やす、き、なま
sei, shō, i-kiru, i-kasu, i-keru, u-mareru, u-mu, o-u, ha-eru, ha-yasu, ki, nama
1108 セイ、(ジョウ)、な-る、な-す
sei, (jō), na-ru, na-su
1109 西 セイ、サイ、にし
sei, sai, nishi
1110 セイ、(ショウ)、こえ、(こわ)
sei, (shō), koe, (kowa)
1111 セイ
sei
1112 セイ、ショウ
sei, shō
1113 セイ
sei
1114 セイ、ショウ
sei, shō
1115 セイ、(ショウ)、あお、あお-い
sei, (shō), ao, ao-i
1116 セイ
sei
1117 セイ、(ショウ)、まつりごと
sei, (shō), matsurigoto
1118 セイ、(ショウ)、ほし
sei, (shō), hoshi
1119 セイ
sei
1120 セイ、ショウ、かえり-みる、はぶ-く
sei, shō, kaeri-miru, habu-ku
1121 セイ
sei
1122 セイ、ゆ-く、い-く
sei, yu-ku, i-ku
1123 セイ、(ショウ)、きよ-い、きよ-まる、きよ-める
sei, (shō), kiyo-i, kiyo-maru, kiyo-meru
1124 セイ、(ジョウ)、も-る、さか-る、さか-ん
sei, (jō), mo-ru, saka-ru, saka-n
1125 婿 セイ、むこ
sei, muko
1126 セイ、は-れる、は-らす
sei, ha-reru, ha-rasu
1127 セイ、いきお-い
sei, ikio-i
1128 セイ
sei
1129 セイ、まこと
sei, makoto
1130 セイ、(ショウ)
sei, (shō)
1131 セイ
sei
1132 セイ、ちか-う
sei, chika-u
1133 セイ、(ジョウ)、しず、しず-か、しず-まる、しず-める
sei, (jō), shizu, shizu-ka, shizu-maru, shizu-meru
1134 セイ、(シン)、こ-う、う-ける
sei, (shin), ko-u, u-keru
1135 セイ、ととの-える、ととの-う
sei, totono-eru, totono-u
1136 セイ
sei
1137 ゼイ
zei
1138 セキ、ゆう
seki, yū
1139 セキ
seki
1140 セキ、(シャク)、(コク)、いし
seki, (shaku), (koku), ishi
1141 セキ、(シャク)、あか、あか-い、あか-らむ、あか-らめる
seki, (shaku), aka, aka-i, aka-ramu, aka-rameru
1142 セキ、(シャク)、むかし
seki, (shaku), mukashi
1143 セキ
seki
1144 セキ
seki
1145 セキ
seki
1146 セキ
seki
1147 セキ、お-しい、お-しむ
seki, o-shii, o-shimu
1148 セキ
seki
1149 セキ、せ-める
seki, se-meru
1150 セキ、あと
seki, ato
1151 セキ、つ-む、つ-もる
seki, tsu-mu, tsu-moru
1152 セキ
seki
1153 セキ
seki
1154 セツ、(サイ)、き-る、き-れる
setsu, (sai), ki-ru, ki-reru
1155 セツ、お-る、おり、お-れる
setsu, o-ru, ori, o-reru
1156 セツ、つたな-い
setsu, tsutana-i
1157 セツ
setsu
1158 セツ、つ-ぐ
setsu, tsu-gu
1159 セツ、もう-ける
setsu, mō-keru
1160 セツ、ゆき
setsu, yuki
1161 セツ
setsu
1162 セツ、(セチ)、ふし
setsu, (sechi), fushi
1163 セツ、(ゼイ)、と-く
setsu, (zei), to-ku
1164 ゼツ、した
zetsu, shita
1165 ゼツ、た-える、た-やす、た-つ
zetsu, ta-eru, ta-yasu, ta-tsu
1166 セン、ち
sen, chi
1167 セン、かわ
sen, kawa
1168 セン
sen
1169 セン、し-める、うらな-う
sen, shi-meru, urana-u
1170 セン、さき
sen, saki
1171 セン
sen
1172 セン、もっぱ-ら
sen, moppa-ra
1173 セン、いずみ
sen, izumi
1174 セン、あさ-い
sen, asa-i
1175 セン、あら-う
sen, ara-u
1176 セン、そ-める、そ-まる、し-みる、し-み
sen, so-meru, so-maru, shi-miru, shi-mi
1177 セン、おうぎ
sen, ōgi
1178 セン
sen
1179 セン
sen
1180 セン、ふね、(ふな)
sen, fune, (funa)
1181 セン、いくさ、たたか-う
sen, ikusa, tataka-u
1182 煎 [7] セン、い-る
sen, i-ru
1183 セン、うらや-む、うらや-ましい
sen, uraya-mu, uraya-mashii
1184 セン
sen
1185 詮 [7] セン
sen
1186 セン
sen
1187 セン
sen
1188 セン、ぜに
sen, zeni
1189 セン、ひそ-む、もぐ-る
sen, hiso-mu, mogu-ru
1190 セン
sen
1191 セン
sen
1192 セン、えら-ぶ
sen, era-bu
1193 セン、すす-める
sen, susu-meru
1194 セン
sen
1195 セン、あざ-やか
sen, aza-yaka
1196 ゼン、まった-く、すべ-て
zen, matta-ku, sube-te
1197 ゼン、まえ
zen, mae
1198 ゼン、よ-い
zen, yo-i
1199 ゼン、ネン
zen, nen
1200 ゼン
zen
1201 ゼン
zen
1202 ゼン
zen
1203 ゼン、つくろ-う
zen, tsukuro-u
1204 ソ、ねら-う
so, nera-u
1205 ソ、はば-む
so, haba-mu
1206
so
1207
so
1208 ソ、ス
so, su
1209
so
1210 ソ、あら-い
so, ara-i
1211 ソ、く-む、くみ
so, ku-mu, kumi
1212 ソ、うと-い、うと-む
so, uto-i, uto-mu
1213 ソ、うった-える
so, utta-eru
1214
so
1215 遡 [8] ソ、さかのぼ-る
so, sakanobo-ru
1216 ソ、いしずえ
so, ishizue
1217 ソウ、ふた
sō, futa
1218 ソウ
1219 ソウ、(サッ)、はや-い、はや-まる、はや-める
sō, (sa’), haya-i, haya-maru, haya-meru
1220 ソウ、あらそ-う
sō, araso-u
1221 ソウ、はし-る
sō, hashi-ru
1222 ソウ、かな-でる
sō, kana-deru
1223 ソウ、ショウ、あい
sō, shō, ai
1224 ソウ
1225 ソウ、くさ
sō, kusa
1226 ソウ、おく-る
sō, oku-ru
1227 ソウ、くら
sō, kura
1228 ソウ、さが-す
sō, saga-su
1229 ソウ、さ-す
sō, sa-su
1230 ソウ、くわ
sō, kuwa
1231 ソウ、す
sō, su
1232 ソウ、は-く
sō, ha-ku
1233 ソウ
1234 ソウ、(ゾ)
sō, (zo)
1235 ソウ、さわ-やか
sō, sawa-yaka
1236 ソウ、まど
sō, mado
1237 ソウ、つく-る
sō, tsuku-ru
1238 ソウ、も
sō, mo
1239 ソウ、や-せる
sō, ya-seru
1240 ソウ、ほうむ-る
sō, hōmu-ru
1241 ソウ、ショウ、よそお-う
sō, shō, yosoo-u
1242 ソウ
1243 ソウ、(ソ)
sō, (so)
1244 ソウ
1245 ソウ
1246 ソウ、あ-う
sō, a-u
1247 ソウ
1248 ソウ
1249 ソウ、みさお、あやつ-る
sō, misao, ayatsu-ru
1250 ソウ
1251 ソウ、しも
sō, shimo
1252 ソウ、さわ-ぐ
sō, sawa-gu
1253 ソウ、も
sō, mo
1254 ゾウ、つく-る
zō, tsuku-ru
1255 ゾウ
1256 ゾウ、ま-す、ふ-える、ふ-やす
zō, ma-su, fu-eru, fu-yasu
1257 ゾウ、にく-む、にく-い、にく-らしい、にく-しみ
zō, niku-mu, niku-i, niku-rashii, niku-shimi
1258 ゾウ、くら
zō, kura
1259 ゾウ、(ソウ)、おく-る
zō, (sō), oku-ru
1260 ゾウ
1261 ソク
soku
1262 ソク、たば
soku, taba
1263 ソク、あし、た-りる、た-る、た-す
soku, ashi, ta-riru, ta-ru, ta-su
1264 ソク、うなが-す
soku, unaga-su
1265 ソク
soku
1266 ソク、いき
soku, iki
1267 ソク、とら-える
soku, tora-eru
1268 ソク、はや-い、はや-める、はや-まる、すみ-やか
soku, haya-i, haya-meru, haya-maru, sumi-yaka
1269 ソク、がわ
soku, gawa
1270 ソク、はか-る
soku, haka-ru
1271 ゾク
zoku
1272 ゾク
zoku
1273 ゾク
zoku
1274 ゾク
zoku
1275 ゾク、つづ-く、つづ-ける
zoku, tsuzu-ku, tsuzu-keru
1276 ソツ
sotsu
1277 ソツ、リツ、ひき-いる
sotsu, ritsu, hiki-iru
1278 ソン、ゾン
son, zon
1279 ソン、むら
son, mura
1280 ソン、まご
son, mago
1281 ソン、たっと-い、とうと-い、たっと-ぶ、とうと-ぶ
son, tatto-i, tōto-i, tatto-bu, tōto-bu
1282 ソン、そこ-なう、そこ-ねる
son, soko-nau, soko-neru
1283 遜 [8] ソン
son
1284 タ、ほか
ta, hoka
1285 タ、おお-い
ta, oo-i
1286
ta
1287 ダ、う-つ
da, u-tsu
1288
da
1289 ダ、つば
da, tsuba
1290
da
1291
da
1292
da
1293 タイ、タ、ふと-い、ふと-る
tai, ta, futo-i, futo-ru
1294 タイ、ツイ
tai, tsui
1295 タイ、テイ、からだ
tai, tei, karada
1296 タイ、た-える
tai, ta-eru
1297 タイ、ま-つ
tai, ma-tsu
1298 タイ、おこた-る、なま-ける
tai, okota-ru, nama-keru
1299 タイ
tai
1300 退 タイ、しりぞ-く、しりぞ-ける
tai, shirizo-ku, shirizo-keru
1301 タイ、お-びる、おび
tai, o-biru, obi
1302 タイ
tai
1303 タイ
tai
1304 タイ、ふくろ
tai, fukuro
1305 タイ
tai
1306 タイ、か-える、か-わる
tai, ka-eru, ka-waru
1307 タイ、か-す
tai, ka-su
1308 タイ
tai
1309 タイ、とどこお-る
tai, todokoo-ru
1310 タイ
tai
1311 タイ
tai
1312 ダイ、タイ、おお、おお-きい、おお-いに
dai, tai, oo, oo-kii, oo-ini
1313 ダイ、タイ、か-わる、か-える、よ、しろ
dai, tai, ka-waru, ka-eru, yo, shiro
1314 ダイ、タイ
dai, tai
1315 ダイ
dai
1316 ダイ
dai
1317 たき
taki
1318 タク
taku
1319 タク
taku
1320 タク、さわ
taku, sawa
1321 タク
taku
1322 タク
taku
1323 タク
taku
1324 タク
taku
1325 ダク
daku
1326 ダク、にご-る、にご-す
daku, nigo-ru, nigo-su
1327 ただ-し
tada-shi
1328 タツ
tatsu
1329 ダツ、ぬ-ぐ、ぬ-げる
datsu, nu-gu, nu-geru
1330 ダツ、うば-う
datsu, uba-u
1331 たな
tana
1332 だれ
dare
1333 タン
tan
1334 タン、ダン
tan, dan
1335 タン、かつ-ぐ、にな-う
tan, katsu-gu, nina-u
1336 タン
tan
1337 タン、すみ
tan, sumi
1338 タン
tan
1339 タン、さぐ-る、さが-す
tan, sagu-ru, saga-su
1340 タン、あわ-い
tan, awa-i
1341 タン、みじか-い
tan, mijika-i
1342 タン、なげ-く、なげ-かわしい
tan, nage-ku, nage-kawashii
1343 タン、はし、は、はた
tan, hashi, ha, hata
1344 タン、ほころ-びる
tan, hokoro-biru
1345 タン
tan
1346 タン、きた-える
tan, kita-eru
1347 ダン、(トン)
dan, (ton)
1348 ダン、ナン、おとこ
dan, nan, otoko
1349 ダン
dan
1350 ダン、た-つ、ことわ-る
dan, ta-tsu, kotowa-ru
1351 ダン、ひ-く、はず-む、たま
dan, hi-ku, hazu-mu, tama
1352 ダン、あたた-か、あたた-かい、あたた-まる、あたた-める
dan, atata-ka, atata-kai, atata-maru, atata-meru
1353 ダン
dan
1354 ダン、(タン)
dan, (tan)
1355 チ、ジ
chi, ji
1356 チ、いけ
chi, ike
1357 チ、し-る
chi, shi-ru
1358 チ、ね、あたい
chi, ne, atai
1359 チ、は-じる、はじ、は-じらう、は-ずかしい
chi, ha-jiru, haji, ha-jirau, ha-zukashii
1360 チ、いた-す
chi, ita-su
1361 チ、おく-れる、おく-らす、おそ-い
chi, oku-reru, oku-rasu, oso-i
1362
chi
1363
chi
1364 チ、お-く
chi, o-ku
1365
chi
1366 チク、たけ
chiku, take
1367 チク
chiku
1368 チク
chiku
1369 チク、たくわ-える
chiku, takuwa-eru
1370 チク、きず-く
chiku, kizu-ku
1371 チツ
chitsu
1372 チツ
chitsu
1373 チャ、サ
cha, sa
1374 チャク、(ジャク)、き-る、き-せる、つ-く、つ-ける
chaku, (jaku), ki-ru, ki-seru, tsu-ku, tsu-keru
1375 チャク
chaku
1376 チュウ、(ジュウ)、なか
chū, (jū), naka
1377 チュウ、なか
chū, naka
1378 チュウ、むし
chū, mushi
1379 チュウ、おき
chū, oki
1380 チュウ
chū
1381 チュウ
chū
1382 チュウ
chū
1383 チュウ、そそ-ぐ
chū, soso-gu
1384 チュウ、ひる
chū, hiru
1385 チュウ、はしら
chū, hashira
1386 チュウ
chū
1387 チュウ
chū
1388 チュウ、い-る
chū, i-ru
1389 チュウ
chū
1390 チョ、あらわ-す、いちじる-しい
cho, arawa-su, ichijiru-shii
1391 チョ
cho
1392 チョウ、テイ
chō, tei
1393 チョウ、とむら-う
chō, tomura-u
1394 チョウ
chō
1395 チョウ、きざ-す、きざ-し
chō, kiza-su, kiza-shi
1396 チョウ、まち
chō, machi
1397 チョウ、なが-い
chō, naga-i
1398 チョウ、いど-む
chō, ido-mu
1399 チョウ
chō
1400 チョウ、は-る
chō, ha-ru
1401 チョウ、ほ-る
chō, ho-ru
1402 チョウ、なが-める
chō, naga-meru
1403 チョウ、つ-る
chō, tsu-ru
1404 チョウ、いただ-く、いただき
chō, itada-ku, itadaki
1405 チョウ、とり
chō, tori
1406 チョウ、あさ
chō, asa
1407 チョウ、は-る
chō, ha-ru
1408 チョウ、こ-える、こ-す
chō, ko-eru, ko-su
1409 チョウ
chō
1410 チョウ、は-ねる、と-ぶ
chō, ha-neru, to-bu
1411 チョウ
chō
1412 嘲 [7] チョウ、あざけ-る
chō, azake-ru
1413 チョウ、しお
chō, shio
1414 チョウ、す-む、す-ます
chō, su-mu, su-masu
1415 調 チョウ、しら-べる、ととの-う、ととの-える
chō, shira-beru, totono-u, totono-eru
1416 チョウ、き-く
chō, ki-ku
1417 チョウ、こ-りる、こ-らす、こ-らしめる
chō, ko-riru, ko-rasu, ko-rashimeru
1418 チョク、ジキ、ただ-ちに、なお-す、なお-る
choku, jiki, tada-chini, nao-su, nao-ru
1419 チョク
choku
1420 捗 [7] チョク
choku
1421 チン、しず-む、しず-める
chin, shizu-mu, shizu-meru
1422 チン、めずら-しい
chin, mezura-shii
1423 チン
chin
1424 チン
chin
1425 チン
chin
1426 チン、しず-める、しず-まる
chin, shizu-meru, shizu-maru
1427 ツイ、お-う
tsui, o-u
1428 ツイ
tsui
1429 ツイ
tsui
1430 ツウ、(ツ)、とお-る、とお-す、かよ-う
tsū, (tsu), too-ru, too-su, kayo-u
1431 ツウ、いた-い、いた-む、いた-める
tsū, ita-i, ita-mu, ita-meru
1432 つか
tsuka
1433 つ-ける、つ-かる
tsu-keru, tsu-karu
1434 つぼ
tsubo
1435 つめ、(つま)
tsume, (tsuma)
1436 つる
tsuru
1437 テイ、ひく-い、ひく-める、ひく-まる
tei, hiku-i, hiku-meru, hiku-maru
1438 テイ
tei
1439 テイ
tei
1440 テイ、(ダイ)、(デ)、おとうと
tei, (dai), (de), otōto
1441 テイ、ジョウ、さだ-める、さだ-まる、さだ-か
tei, jō, sada-meru, sada-maru, sada-ka
1442 テイ、そこ
tei, soko
1443 テイ
tei
1444 テイ
tei
1445 テイ
tei
1446 テイ
tei
1447 テイ
tei
1448 テイ
tei
1449 テイ、にわ
tei, niwa
1450 テイ
tei
1451 テイ
tei
1452 テイ
tei
1453 テイ、つつみ
tei, tsutsumi
1454 テイ、さ-げる
tei, sa-geru
1455 テイ、ほど
tei, hodo
1456 テイ
tei
1457 テイ、し-まる、し-める
tei, shi-maru, shi-meru
1458 テイ、あきら-める
tei, akira-meru
1459 デイ、どろ
dei, doro
1460 テキ、まと
teki, mato
1461 テキ、ふえ
teki, fue
1462 テキ、つ-む
teki, tsu-mu
1463 テキ、しずく、したた-る
teki, shizuku, shitata-ru
1464 テキ
teki
1465 テキ、かたき
teki, kataki
1466 溺 [7] デキ、おぼ-れる
deki, obo-reru
1467 テツ
tetsu
1468 テツ
tetsu
1469 テツ
tetsu
1470 テツ
tetsu
1471 テツ
tetsu
1472 テン、あめ、(あま)
ten, ame, (ama)
1473 テン
ten
1474 テン、みせ
ten, mise
1475 テン
ten
1476 テン
ten
1477 テン、そ-える、そ-う
ten, so-eru, so-u
1478 テン、ころ-がる、ころ-げる、ころ-がす、ころ-ぶ
ten, koro-garu, koro-geru, koro-gasu, koro-bu
1479 塡 [7] テン
ten
1480 デン、た
den, ta
1481 デン、つた-わる、つた-える、つた-う
den, tsuta-waru, tsuta-eru, tsuta-u
1482 殿 デン、テン、との、どの
den, ten, tono, dono
1483 デン
den
1484
to
1485 ト、は-く
to, ha-ku
1486 ト、ねた-む
to, neta-mu
1487
to
1488
to
1489 ト、ツ、みやこ
to, tsu, miyako
1490 ト、わた-る、わた-す
to, wata-ru, wata-su
1491 ト、ぬ-る
to, nu-ru
1492 賭 [7] ト、か-ける
to, ka-keru
1493 ド、ト、つち
do, to, tsuchi
1494
do
1495 ド、つと-める
do, tsuto-meru
1496 ド、(ト)、(タク)、たび
do, (to), (taku), tabi
1497 ド、いか-る、おこ-る
do, ika-ru, oko-ru
1498 トウ、かたな
tō, katana
1499 トウ、ふゆ
tō, fuyu
1500 トウ、ひ
tō, hi
1501 トウ、あ-たる、あ-てる
tō, a-taru, a-teru
1502 トウ、な-げる
tō, na-geru
1503 トウ、(ズ)、まめ
tō, (zu), mame
1504 トウ、ひがし
tō, higashi
1505 トウ
1506 トウ、に-げる、に-がす、のが-す、のが-れる
tō, ni-geru, ni-gasu, noga-su, noga-reru
1507 トウ、たお-れる、たお-す
tō, tao-reru, tao-su
1508 トウ、こお-る、こご-える
tō, koo-ru, kogo-eru
1509 トウ、から
tō, kara
1510 トウ、しま
tō, shima
1511 トウ、もも
tō, momo
1512 トウ、う-つ
tō, u-tsu
1513 トウ、す-く、す-かす、す-ける
tō, su-ku, su-kasu, su-keru
1514 トウ
1515 トウ、いた-む
tō, ita-mu
1516 トウ、ぬす-む
tō, nusu-mu
1517 トウ
1518 トウ
1519 トウ
1520 トウ、むね、(むな)
tō, mune, (muna)
1521 トウ、ゆ
tō, yu
1522 トウ
1523 トウ、ト、のぼ-る
tō, to, nobo-ru
1524 トウ、こた-える、こた-え
tō, kota-eru, kota-e
1525 トウ、ひと-しい
tō, hito-shii
1526 トウ、つつ
tō, tsutsu
1527 トウ、す-べる
tō, su-beru
1528 トウ、いね、(いな)
tō, ine, (ina)
1529 トウ、ふ-む、ふ-まえる
tō, fu-mu, fu-maeru
1530 トウ
1531 トウ、ズ、(ト)、あたま、かしら
tō, zu, (to), atama, kashira
1532 トウ
1533 トウ、ふじ
tō, fuji
1534 トウ、たたか-う
tō, tataka-u
1535 トウ
1536 ドウ、おな-じ
dō, ona-ji
1537 ドウ、ほら
dō, hora
1538 ドウ
1539 ドウ、うご-く、うご-かす
dō, ugo-ku, ugo-kasu
1540 ドウ
1541 ドウ、わらべ
dō, warabe
1542 ドウ、(トウ)、みち
dō, (tō), michi
1543 ドウ、はたら-く
dō, hatara-ku
1544 ドウ
1545 ドウ、みちび-く
dō, michibi-ku
1546 ドウ、ひとみ
dō, hitomi
1547 とうげ
tōge
1548 トク
toku
1549 トク
toku
1550 トク、え-る、う-る
toku, e-ru, u-ru
1551 トク
toku
1552 トク
toku
1553 トク
toku
1554 ドク
doku
1555 ドク、ひと-り
doku, hito-ri
1556 ドク、トク、(トウ)、よ-む
doku, toku, (tō), yo-mu
1557 栃 [5] (とち)[6]
(tochi)
1558 トツ
totsu
1559 トツ、つ-く
totsu, tsu-ku
1560 とど-ける、とど-く
todo-keru, todo-ku
1561 トン
ton
1562 トン、ぶた
ton, buta
1563 トン
ton
1564 ドン、むさぼ-る
don, musabo-ru
1565 ドン、にぶ-い、にぶ-る
don, nibu-i, nibu-ru
1566 ドン、くも-る
don, kumo-ru
1567 どんぶり、(どん)
donburi, (don)
1568
na
1569
na
1570 ナイ、(ダイ)、うち
nai, (dai), uchi
1571 なし
nashi
1572 謎 [8] なぞ
nazo
1573 なべ
nabe
1574 ナン、(ナ)、みなみ
nan, (na), minami
1575 ナン、やわ-らか、やわ-らかい
nan, yawa-raka, yawa-rakai
1576 ナン、かた-い、むずか-しい
nan, kata-i, muzuka-shii
1577 ニ、ふた、ふた-つ
ni, futa, futa-tsu
1578 ニ、あま
ni, ama
1579
ni
1580 にお-う
nio-u
1581 ニク
niku
1582 にじ
niji
1583 ニチ、ジツ、ひ、か
nichi, jitsu, hi, ka
1584 ニュウ、い-る、い-れる、はい-る
nyū, i-ru, i-reru, hai-ru
1585 ニュウ、ちち、ち
nyū, chichi, chi
1586 尿 ニョウ
nyō
1587 ニン、まか-せる、まか-す
nin, maka-seru, maka-su
1588 ニン
nin
1589 ニン、しの-ぶ、しの-ばせる
nin, shino-bu, shino-baseru
1590 ニン、みと-める
nin, mito-meru
1591 ネイ
nei
1592 ネツ、あつ-い
netsu, atsu-i
1593 ネン、とし
nen, toshi
1594 ネン
nen
1595 ネン、ひね-る
nen, hine-ru
1596 ネン、ねば-る
nen, neba-ru
1597 ネン、も-える、も-やす、も-す
nen, mo-eru, mo-yasu, mo-su
1598 ノウ、なや-む、なや-ます
nō, naya-mu, naya-masu
1599 ノウ、(ナッ)、(ナ)、(ナン)、(トウ)、おさ-める、おさ-まる
nō, (na’), (na), (nan), (tō), osa-meru, osa-maru
1600 ノウ
1601 ノウ
1602 ノウ
1603 ノウ、こ-い
nō, ko-i
1604
ha
1605 ハ、なみ
ha, nami
1606
ha
1607 ハ、やぶ-る、やぶ-れる
ha, yabu-ru, yabu-reru
1608
ha
1609 バ、うま、(ま)
ba, uma, (ma)
1610
ba
1611 バ、ののし-る
ba, nonoshi-ru
1612 ハイ、おが-む
hai, oga-mu
1613 ハイ、さかずき
hai, sakazuki
1614 ハイ、せ、せい、そむ-く、そむ-ける
hai, se, sei, somu-ku, somu-keru
1615 ハイ
hai
1616 ハイ
hai
1617 ハイ、くば-る
hai, kuba-ru
1618 ハイ
hai
1619 ハイ、やぶ-れる
hai, yabu-reru
1620 ハイ、すた-れる、すた-る
hai, suta-reru, suta-ru
1621 ハイ
hai
1622 バイ、う-る、う-れる
bai, u-ru, u-reru
1623 バイ
bai
1624 バイ、うめ
bai, ume
1625 バイ、つちか-う
bai, tsuchika-u
1626 バイ
bai
1627 バイ
bai
1628 バイ、か-う
bai, ka-u
1629 バイ
bai
1630 ハク、ビャク、しろ、(しら)、しろ-い
haku, byaku, shiro, (shira), shiro-i
1631 ハク
haku
1632 ハク、(ヒョウ)
haku, (hyō)
1633 ハク、と-まる、と-める
haku, to-maru, to-meru
1634 ハク、せま-る
haku, sema-ru
1635 剝 [7] ハク、は-がす、は-ぐ、は-がれる、は-げる
haku, ha-gasu, ha-gu, ha-gareru, ha-geru
1636 ハク
haku
1637 ハク、(バク)
haku, (baku)
1638 ハク、うす-い、うす-める、うす-まる、うす-らぐ、うす-れる
haku, usu-i, usu-meru, usu-maru, usu-ragu, usu-reru
1639 バク、むぎ
baku, mugi
1640 バク
baku
1641 バク、しば-る
baku, shiba-ru
1642 バク
baku
1643 はこ
hako
1644 箸 [7] はし
hashi
1645 はた、はたけ
hata, hatake
1646 はだ
hada
1647 ハチ、や、や-つ、やっ-つ、(よう)
hachi, ya, ya-tsu, ya’-tsu, (yō)
1648 ハチ、(ハツ)
hachi, (hatsu)
1649 ハツ、ホツ
hatsu, hotsu
1650 ハツ、かみ
hatsu, kami
1651 バツ
batsu
1652 バツ、ぬ-く、ぬ-ける、ぬ-かす、ぬ-かる
batsu, nu-ku, nu-keru, nu-kasu, nu-karu
1653 バツ、バチ
batsu, bachi
1654 バツ
batsu
1655 ハン、(ホン)、(タン)、そ-る、そ-らす
han, (hon), (tan), so-ru, so-rasu
1656 ハン、なか-ば
han, naka-ba
1657 ハン
han
1658 ハン、おか-す
han, oka-su
1659 ハン、ほ
han, ho
1660 ハン
han
1661 ハン、バン、ともな-う
han, ban, tomona-u
1662 ハン、バン
han, ban
1663 ハン、さか
han, saka
1664 ハン
han
1665 ハン、バン、いた
han, ban, ita
1666 ハン
han
1667 ハン
han
1668 ハン
han
1669 ハン
han
1670 ハン
han
1671 ハン
han
1672 ハン、めし
han, meshi
1673 ハン
han
1674 ハン、(ボン)、わずら-う、わずら-わす
han, (bon), wazura-u, wazura-wasu
1675 ハン
han
1676 ハン
han
1677 ハン
han
1678 ハン
han
1679 バン
ban
1680 バン
ban
1681 バン
ban
1682 バン
ban
1683 ヒ、くら-べる
hi, kura-beru
1684 ヒ、かわ
hi, kawa
1685
hi
1686 ヒ、いな
hi, ina
1687
hi
1688 ヒ、かれ、(かの)
hi, kare, (kano)
1689
hi
1690 ヒ、こ-える、こえ、こ-やす、こ-やし
hi, ko-eru, koe, ko-yasu, ko-yashi
1691
hi
1692 ヒ、いや-しい、いや-しむ、いや-しめる
hi, iya-shii, iya-shimu, iya-shimeru
1693 ヒ、と-ぶ、と-ばす
hi, to-bu, to-basu
1694 ヒ、つか-れる
hi, tsuka-reru
1695 ヒ、ひ-める
hi, hi-meru
1696 ヒ、こうむ-る
hi, kōmu-ru
1697 ヒ、かな-しい、かな-しむ
hi, kana-shii, kana-shimu
1698 ヒ、とびら
hi, tobira
1699 ヒ、つい-やす、つい-える
hi, tsui-yasu, tsui-eru
1700
hi
1701
hi
1702 ヒ、さ-ける
hi, sa-keru
1703 ビ、お
bi, o
1704 ビ、(ミ)、まゆ
bi, (mi), mayu
1705 ビ、うつく-しい
bi, utsuku-shii
1706 ビ、そな-える、そな-わる
bi, sona-eru, sona-waru
1707
bi
1708 ビ、はな
bi, hana
1709 ひざ
hiza
1710 ひじ
hiji
1711 ヒツ、ひき
hitsu, hiki
1712 ヒツ、かなら-ず
hitsu, kanara-zu
1713 ヒツ、ヒ
hitsu, hi
1714 ヒツ、ふで
hitsu, fude
1715 ひめ
hime
1716 ヒャク
hyaku
1717 ヒョウ、こおり、ひ
hyō, koori, hi
1718 ヒョウ、おもて、あらわ-す、あらわ-れる
hyō, omote, arawa-su, arawa-reru
1719 ヒョウ、たわら
hyō, tawara
1720 ヒョウ
hyō
1721 ヒョウ
hyō
1722 ヒョウ、ただよ-う
hyō, tadayo-u
1723 ヒョウ
hyō
1724 ビョウ、なえ、(なわ)
byō, nae, (nawa)
1725 ビョウ
byō
1726 ビョウ、(ヘイ)、や-む、やまい
byō, (hei), ya-mu, yamai
1727 ビョウ、えが-く、か-く
byō, ega-ku, ka-ku
1728 ビョウ、ねこ
byō, neko
1729 ヒン、しな
hin, shina
1730 ヒン、はま
hin, hama
1731 ヒン、ビン、まず-しい
hin, bin, mazu-shii
1732 ヒン
hin
1733 ヒン
hin
1734 ビン
bin
1735 ビン
bin
1736 フ、ブ
fu, bu
1737 フ、(フウ)、おっと
fu, (fū), otto
1738 フ、ちち
fu, chichi
1739 フ、つ-ける、つ-く
fu, tsu-keru, tsu-ku
1740 フ、ぬの
fu, nuno
1741
fu
1742
fu
1743 フ、こわ-い
fu, kowa-i
1744 (フ)[6]
(fu)
1745
fu
1746
fu
1747 フ、ま-ける、ま-かす、お-う
fu, ma-keru, ma-kasu, o-u
1748 フ、おもむ-く
fu, omomu-ku
1749 フ、う-く、う-かれる、う-かぶ、う-かべる
fu, u-ku, u-kareru, u-kabu, u-kaberu
1750
fu
1751
fu
1752 フ、(フウ)、と-む、とみ
fu, (fū), to-mu, tomi
1753
fu
1754 フ、くさ-る、くさ-れる、くさ-らす
fu, kusa-ru, kusa-reru, kusa-rasu
1755 フ、し-く
fu, shi-ku
1756
fu
1757
fu
1758
fu
1759 ブ、あなど-る
bu, anado-ru
1760 ブ、ム
bu, mu
1761
bu
1762 ブ、ま-う、まい
bu, ma-u, mai
1763 フウ、ホウ
fū, hō
1764 フウ、(フ)、かぜ、(かざ)
fū, (fu), kaze, (kaza)
1765 フク、ふ-せる、ふ-す
fuku, fu-seru, fu-su
1766 フク
fuku
1767 フク
fuku
1768 フク、はば
fuku, haba
1769 フク
fuku
1770 フク
fuku
1771 フク、はら
fuku, hara
1772 フク
fuku
1773 フク、おお-う、くつがえ-す、くつがえ-る
fuku, oo-u, kutsugae-su, kutsugae-ru
1774 フツ、はら-う
futsu, hara-u
1775 フツ、わ-く、わ-かす
futsu, wa-ku, wa-kasu
1776 ブツ、ほとけ
butsu, hotoke
1777 ブツ、モツ、もの
butsu, motsu, mono
1778 フン、こ、こな
fun, ko, kona
1779 フン、まぎ-れる、まぎ-らす、まぎ-らわす、まぎ-らわしい
fun, magi-reru, magi-rasu, magi-rawasu, magi-rawashii
1780 フン
fun
1781 フン、ふ-く
fun, fu-ku
1782 フン
fun
1783 フン、いきどお-る
fun, ikidoo-ru
1784 フン、ふる-う
fun, furu-u
1785 ブン、フン、ブ、わ-ける、わ-かれる、わ-かる、わ-かつ
bun, fun, bu, wa-keru, wa-kareru, wa-karu, wa-katsu
1786 ブン、モン、ふみ
bun, mon, fumi
1787 ブン、モン、き-く、き-こえる
bun, mon, ki-ku, ki-koeru
1788 ヘイ
hei
1789 ヘイ、ビョウ、たい-ら、ひら
hei, byō, tai-ra, hira
1790 ヘイ、ヒョウ
hei, hyō
1791 ヘイ、あわ-せる
hei, awa-seru
1792 ヘイ、なみ、なら-べる、なら-ぶ、なら-びに
hei, nami, nara-beru, nara-bu, nara-bini
1793 ヘイ、がら、え
hei, gara, e
1794 ヘイ
hei
1795 ヘイ、と-じる、と-ざす、し-める、し-まる
hei, to-jiru, to-zasu, shi-meru, shi-maru
1796 ヘイ
hei
1797 ヘイ
hei
1798 ヘイ
hei
1799 蔽 [7] ヘイ
hei
1800 餅 [8] ヘイ、もち
hei, mochi
1801 ベイ、マイ、こめ
bei, mai, kome
1802 ヘキ、かべ
heki, kabe
1803 ヘキ
heki
1804 ヘキ、くせ
heki, kuse
1805 ベツ、わか-れる
betsu, waka-reru
1806 ベツ、さげす-む
betsu, sagesu-mu
1807 ヘン、かた
hen, kata
1808 ヘン、あた-り、べ
hen, ata-ri, be
1809 ヘン、かえ-す、かえ-る
hen, kae-su, kae-ru
1810 ヘン、か-わる、か-える
hen, ka-waru, ka-eru
1811 ヘン、かたよ-る
hen, katayo-ru
1812 ヘン
hen
1813 ヘン、あ-む
hen, a-mu
1814 ベン
ben
1815 便 ベン、ビン、たよ-り
ben, bin, tayo-ri
1816 ベン
ben
1817 ホ、ブ、(フ)、ある-く、あゆ-む
ho, bu, (fu), aru-ku, ayu-mu
1818 ホ、たも-つ
ho, tamo-tsu
1819
ho
1820 ホ、と-らえる、と-らわれる、と-る、つか-まえる、つか-まる
ho, to-raeru, to-rawareru, to-ru, tsuka-maeru, tsuka-maru
1821 ホ、おぎな-う
ho, ogina-u
1822
ho
1823 ボ、はは
bo, haha
1824 ボ、つの-る
bo, tsuno-ru
1825 ボ、はか
bo, haka
1826 ボ、した-う
bo, shita-u
1827 ボ、く-れる、く-らす
bo, ku-reru, ku-rasu
1828 簿
bo
1829 ホウ、かた
hō, kata
1830 ホウ、つつ-む
hō, tsutsu-mu
1831 ホウ、かんば-しい
hō, kanba-shii
1832 ホウ
1833 ホウ、(ブ)、たてまつ-る
hō, (bu), tatematsu-ru
1834 ホウ、たから
hō, takara
1835 ホウ、だ-く、いだ-く、かか-える
hō, da-ku, ida-ku, kaka-eru
1836 ホウ、はな-す、はな-つ、はな-れる、ほう-る
hō, hana-su, hana-tsu, hana-reru, hō-ru
1837 ホウ、(ハッ)、(ホッ)
hō, (ha’), (ho’)
1838 ホウ、あわ
hō, awa
1839 ホウ
1840 ホウ
1841 ホウ、なら-う
hō, nara-u
1842 ホウ、みね
hō, mine
1843 ホウ
1844 ホウ、くず-れる、くず-す
hō, kuzu-reru, kuzu-su
1845 ホウ、おとず-れる、たず-ねる
hō, otozu-reru, tazu-neru
1846 ホウ、むく-いる
hō, muku-iru
1847 ホウ、はち
hō, hachi
1848 ホウ、ゆた-か
hō, yuta-ka
1849 ホウ、あ-きる、あ-かす
hō, a-kiru, a-kasu
1850 ホウ、ほ-める
hō, ho-meru
1851 ホウ、ぬ-う
hō, nu-u
1852 ボウ、(モウ)、な-い
bō, (mō), na-i
1853 ボウ、とぼ-しい
bō, tobo-shii
1854 ボウ、いそが-しい
bō, isoga-shii
1855 ボウ、(ボッ)
bō, (bo’)
1856 ボウ、さまた-げる
bō, samata-geru
1857 ボウ、わす-れる
bō, wasu-reru
1858 ボウ、ふせ-ぐ
bō, fuse-gu
1859 ボウ、ふさ
bō, fusa
1860 ボウ
1861 ボウ
1862 ボウ、おか-す
bō, oka-su
1863 ボウ
1864 ボウ、つむ-ぐ
bō, tsumu-gu
1865 ボウ、モウ、のぞ-む
bō, mō, nozo-mu
1866 ボウ、かたわ-ら
bō, katawa-ra
1867 ボウ
1868 ボウ
1869 貿 ボウ
1870 ボウ
1871 ボウ、(バク)、あば-く、あば-れる
bō, (baku), aba-ku, aba-reru
1872 ボウ、ふく-らむ、ふく-れる
bō, fuku-ramu, fuku-reru
1873 ボウ、(ム)、はか-る
bō, (mu), haka-ru
1874 頰 [7] ほお
hoo
1875 ホク、きた
hoku, kita
1876 ボク、モク、き、(こ)
boku, moku, ki, (ko)
1877 ボク
boku
1878 ボク、まき
boku, maki
1879 ボク
boku
1880 ボク
boku
1881 ボク、すみ
boku, sumi
1882 ボク
boku
1883 ボツ
botsu
1884 ボツ
botsu
1885 ほり
hori
1886 ホン、もと
hon, moto
1887 ホン
hon
1888 ホン、ひるがえ-る、ひるがえ-す
hon, hirugae-ru, hirugae-su
1889 ボン、(ハン)
bon, (han)
1890 ボン
bon
1891 マ、あさ
ma, asa
1892
ma
1893 マ、みが-く
ma, miga-ku
1894
ma
1895 マイ
mai
1896 マイ、いもうと
mai, imōto
1897 マイ
mai
1898 マイ
mai
1899 マイ、う-める、う-まる、う-もれる
mai, u-meru, u-maru, u-moreru
1900 マク、バク
maku, baku
1901 マク
maku
1902 まくら
makura
1903 また
mata
1904 マツ、バツ、すえ
matsu, batsu, sue
1905 マツ
matsu
1906 マン、バン
man, ban
1907 マン、み-ちる、み-たす
man, mi-chiru, mi-tasu
1908 マン
man
1909 マン
man
1910
mi
1911 ミ、あじ、あじ-わう
mi, aji, aji-wau
1912
mi
1913 みさき
misaki
1914 ミツ
mitsu
1915 ミツ
mitsu
1916 ミャク
myaku
1917 ミョウ
myō
1918 ミン、たみ
min, tami
1919 ミン、ねむ-る、ねむ-い
min, nemu-ru, nemu-i
1920 ム、ほこ
mu, hoko
1921 ム、つと-める、つと-まる
mu, tsuto-meru, tsuto-maru
1922 ム、ブ、な-い
mu, bu, na-i
1923 ム、ゆめ
mu, yume
1924 ム、きり
mu, kiri
1925 むすめ
musume
1926 メイ、ミョウ、な
mei, myō, na
1927 メイ、ミョウ、いのち
mei, myō, inochi
1928 メイ、ミョウ、あ-かり、あか-るい、あか-るむ、あか-らむ、あき-らか、あ-ける、あ-く、あ-くる、あ-かす
mei, myō, a-kari, aka-rui, aka-rumu, aka-ramu, aki-raka, a-keru, a-ku, a-kuru, a-kasu
1929 メイ、まよ-う
mei, mayo-u
1930 メイ、ミョウ
mei, myō
1931 メイ
mei
1932 メイ
mei
1933 メイ、な-く、な-る、な-らす
mei, na-ku, na-ru, na-rasu
1934 メツ、ほろ-びる、ほろ-ぼす
metsu, horo-biru, horo-bosu
1935 メン、まぬか-れる
men, manuka-reru
1936 メン、おも、おもて、つら
men, omo, omote, tsura
1937 綿 メン、わた
men, wata
1938 メン
men
1939 モ、しげ-る
mo, shige-ru
1940 モ、ボ
mo, bo
1941 モウ、け
mō, ke
1942 モウ、ボウ
mō, bō
1943 モウ
1944 モウ、(コウ)
mō, (kō)
1945 モウ
1946 モウ、あみ
mō, ami
1947 モク、(ボク)、め、(ま)
moku, (boku), me, (ma)
1948 モク、だま-る
moku, dama-ru
1949 モン、かど
mon, kado
1950 モン
mon
1951 モン、と-う、と-い、(とん)
mon, to-u, to-i, (ton)
1952
ya
1953 ヤ、よ、よる
ya, yo, yoru
1954 ヤ、の
ya, no
1955
ya
1956 ヤク
yaku
1957 ヤク、エキ
yaku, eki
1958 ヤク
yaku
1959 ヤク、わけ
yaku, wake
1960 ヤク、くすり
yaku, kusuri
1961 ヤク、おど-る
yaku, odo-ru
1962 やみ
yami
1963 ユ、ユウ、(ユイ)、よし
yu, yū, (yui), yoshi
1964 ユ、あぶら
yu, abura
1965
yu
1966
yu
1967 ユ、さと-す
yu, sato-su
1968
yu
1969 ユ、い-える、い-やす
yu, i-eru, i-yasu
1970 ユイ、(イ)
yui, (i)
1971 ユウ、とも
yū, tomo
1972 ユウ、ウ、あ-る
yū, u, a-ru
1973 ユウ、いさ-む
yū, isa-mu
1974 ユウ
1975 ユウ
1976 ユウ
1977 ユウ、わ-く
yū, wa-ku
1978 ユウ
1979 ユウ
1980 ユウ、(ユ)、あそ-ぶ
yū, (yu), aso-bu
1981 ユウ、お、おす
yū, o, osu
1982 ユウ、さそ-う
yū, saso-u
1983 ユウ、うれ-える、うれ-い、う-い
yū, ure-eru, ure-i, u-i
1984 ユウ
1985 ユウ、やさ-しい、すぐ-れる
yū, yasa-shii, sugu-reru
1986 ヨ、あた-える
yo, ata-eru
1987
yo
1988 ヨ、あま-る、あま-す
yo, ama-ru, ama-su
1989 ヨ、ほま-れ
yo, homa-re
1990 ヨ、あず-ける、あず-かる
yo, azu-keru, azu-karu
1991 ヨウ、おさな-い
yō, osana-i
1992 ヨウ、もち-いる
yō, mochi-iru
1993 ヨウ、ひつじ
yō, hitsuji
1994 ヨウ、あや-しい
yō, aya-shii
1995 ヨウ
1996 ヨウ、かなめ、い-る
yō, kaname, i-ru
1997 ヨウ
1998 ヨウ
1999 ヨウ、あ-げる、あ-がる
yō, a-geru, a-garu
2000 ヨウ、ゆ-れる、ゆ-る、ゆ-らぐ、ゆ-るぐ、ゆ-する、ゆ-さぶる、ゆ-すぶる
yō, yu-reru, yu-ru, yu-ragu, yu-rugu, yu-suru, yu-saburu, yu-suburu
2001 ヨウ、は
yō, ha
2002 ヨウ
2003 ヨウ、と-ける、と-かす、と-く
yō, to-keru, to-kasu, to-ku
2004 ヨウ、こし
yō, koshi
2005 ヨウ、さま
yō, sama
2006 ヨウ
2007 ヨウ、おど-る、おど-り
yō, odo-ru, odo-ri
2008 ヨウ、かま
yō, kama
2009 ヨウ、やしな-う
yō, yashina-u
2010 ヨウ
2011 ヨウ、うたい、うた-う
yō, utai, uta-u
2012 ヨウ
2013 ヨク、おさ-える
yoku, osa-eru
2014 ヨク
yoku
2015 ヨク、あ-びる、あ-びせる
yoku, a-biru, a-biseru
2016 ヨク、ほっ-する、ほ-しい
yoku, ho’-suru, ho-shii
2017 ヨク
yoku
2018 ヨク、つばさ
yoku, tsubasa
2019
ra
2020 ラ、はだか
ra, hadaka
2021
ra
2022 ライ、く-る、きた-る、きた-す
rai, ku-ru, kita-ru, kita-su
2023 ライ、かみなり
rai, kaminari
2024 ライ、たの-む、たの-もしい、たよ-る
rai, tano-mu, tano-moshii, tayo-ru
2025 ラク、から-む、から-まる、から-める
raku, kara-mu, kara-maru, kara-meru
2026 ラク、お-ちる、お-とす
raku, o-chiru, o-tosu
2027 ラク
raku
2028 ラツ
ratsu
2029 ラン、みだ-れる、みだ-す
ran, mida-reru, mida-su
2030 ラン、たまご
ran, tamago
2031 ラン
ran
2032 ラン
ran
2033 ラン、あい
ran, ai
2034 ラン
ran
2035
ri
2036 リ、き-く
ri, ki-ku
2037 リ、さと
ri, sato
2038
ri
2039
ri
2040 リ、うら
ri, ura
2041 リ、は-く
ri, ha-ku
2042
ri
2043 リ、はな-れる、はな-す
ri, hana-reru, hana-su
2044 リク
riku
2045 リツ、(リュウ)、た-つ、た-てる
ritsu, (ryū), ta-tsu, ta-teru
2046 リツ、(リチ)
ritsu, (richi)
2047 リツ
ritsu
2048 リャク
ryaku
2049 リュウ、やなぎ
ryū, yanagi
2050 リュウ、(ル)、なが-れる、なが-す
ryū, (ru), naga-reru, naga-su
2051 リュウ、(ル)、と-める、と-まる
ryū, (ru), to-meru, to-maru
2052 リュウ、たつ
ryū, tatsu
2053 リュウ、つぶ
ryū, tsubu
2054 リュウ
ryū
2055 リュウ
ryū
2056 リョ
ryo
2057 リョ、たび
ryo, tabi
2058 リョ
ryo
2059 リョ
ryo
2060 リョウ
ryō
2061 リョウ
ryō
2062 リョウ、よ-い
ryō, yo-i
2063 リョウ
ryō
2064 リョウ、すず-しい、すず-む
ryō, suzu-shii, suzu-mu
2065 リョウ
ryō
2066 リョウ、みささぎ
ryō, misasagi
2067 リョウ、はか-る
ryō, haka-ru
2068 リョウ
ryō
2069 リョウ
ryō
2070 リョウ
ryō
2071 リョウ
ryō
2072 リョウ
ryō
2073 リョウ、(ロウ)、かて
ryō, (rō), kate
2074 リョク、リキ、ちから
ryoku, riki, chikara
2075 リョク、(ロク)、みどり
ryoku, (roku), midori
2076 リン、はやし
rin, hayashi
2077 リン
rin
2078 リン
rin
2079 リン、わ
rin, wa
2080 リン、とな-る、となり
rin, tona-ru, tonari
2081 リン、のぞ-む
rin, nozo-mu
2082
ru
2083 ルイ、なみだ
rui, namida
2084 ルイ
rui
2085 ルイ
rui
2086 ルイ、たぐ-い
rui, tagu-i
2087 レイ
rei
2088 レイ、ライ
rei, rai
2089 レイ、つめ-たい、ひ-える、ひ-や、ひ-やす、ひ-やかす、さ-める、さ-ます
rei, tsume-tai, hi-eru, hi-ya, hi-yasu, hi-yakasu, sa-meru, sa-masu
2090 レイ、はげ-む、はげ-ます
rei, hage-mu, hage-masu
2091 レイ、もど-す、もど-る
rei, modo-su, modo-ru
2092 レイ、たと-える
rei, tato-eru
2093 レイ、リン、すず
rei, rin, suzu
2094 レイ
rei
2095 レイ、リョウ、たま
rei, ryō, tama
2096 レイ
rei
2097 レイ
rei
2098 レイ、うるわ-しい
rei, uruwa-shii
2099 レキ、こよみ
reki, koyomi
2100 レキ
reki
2101 レツ
retsu
2102 レツ、おと-る
retsu, oto-ru
2103 レツ
retsu
2104 レツ、さ-く、さ-ける
retsu, sa-ku, sa-keru
2105 レン、こ-う、こい、こい-しい
ren, ko-u, koi, koi-shii
2106 レン、つら-なる、つら-ねる、つ-れる
ren, tsura-naru, tsura-neru, tsu-reru
2107 レン
ren
2108 レン、ね-る
ren, ne-ru
2109 レン
ren
2110
ro
2111
ro
2112
ro
2113 ロ、じ
ro, ji
2114 ロ、(ロウ)、つゆ
ro, (rō), tsuyu
2115 ロウ、お-いる、ふ-ける
rō, o-iru, fu-keru
2116 ロウ
2117 ロウ、もてあそ-ぶ
rō, moteaso-bu
2118 ロウ
2119 ロウ、ほが-らか
rō, hoga-raka
2120 ロウ
2121 ロウ
2122 ロウ
2123 ロウ、も-る、も-れる、も-らす
rō, mo-ru, mo-reru, mo-rasu
2124 ロウ、かご、こ-もる
rō, kago, ko-moru
2125 ロク、む、む-つ、むっ-つ、(むい)
roku, mu, mu-tsu, mu’-tsu, (mui)
2126 ロク
roku
2127 ロク、ふもと
roku, fumoto
2128 ロン
ron
2129 ワ、(オ)、やわ-らぐ、やわ-らげる、なご-む、なご-やか
wa, (o), yawa-ragu, yawa-rageru, nago-mu, nago-yaka
2130 ワ、はな-す、はなし
wa, hana-su, hanashi
2131 ワイ、まかな-う
wai, makana-u
2132 わき
waki
2133 ワク、まど-う
waku, mado-u
2134 わく
waku
2135 ワン
wan
2136 ワン、うで
wan, ude

Hy vọng danh sách bảng chữ cái Kanji tiếng Nhật đầy đủ của Nhatbon.com sẽ giúp các bạn học tốt. Thực ra chẳng mấy người nhớ hết bộ Kanji Full như vậy đâu. Học sinh tiểu học ở Nhật được dạy nhớ khoảng 1.006 ký tự Kanji cơ bản trong “Kyōiku kanji” (教育漢字) là giỏi lắm rồi. Còn để có thể đọc hiểu tốt sách báo tiếng Nhật, bạn phải học thuộc 1.945 chữ Hán gọi là “Jōyō kanji” (常用漢字).